Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förlust av värdet på Ahtium Abp:s aktier och masskuldebrevslån vid beskattning enligt inkomstskattelagen

Har getts
19.12.2022
Diarienummer
VH/5771/00.01.00/2022
Giltighet
19.12.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/2514/00.01.00/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Ahtium Oyj:n osakkeiden sekä joukkovelkakirjalainojen arvonmenetys tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2022