Kostnader för förvärv av inkomst vilka dras av från förvärvsinkomsten

Har getts
25.1.2021
Diarienummer
VH/404/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/8202/00.01.00/2020

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Tulonhankkimiskulut ansiotuloista