Köp av natura- och personalförmåner med riktade betalmedel

Har getts
29.1.2020
Diarienummer
VH/481/00.01.00/2020
Giltighet
29.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A264/200/2017

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Luontois- ja henkilökuntaetujen hankkiminen kohdennetuilla maksuvälineillä