Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förlust av värdet på Elcoteq SE:s aktier vid beskattningen enligt inkomstskattelagen

Har getts
19.11.2012
Diarienummer
A122/200/2012
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
A17/200/2012

Skatteförvaltningen har 15.11.2012 fått ett meddelande från konkursförvaltaren för Elcoteq SE att aktieägarna sannolikt inte kommer att få någon utdelning under den ännu pågående konkursen. Skatteförvaltningen anser därför att förlust av värdet på Elcoteq SE:s aktier kan dras av som sådan överlåtelseförlust som avses i 50 § i inkomstskattelagen vid beskattningen för 2012.

Om det från konkursboet dock senare betalas ut utdelning till aktieägarna, ska aktieägaren deklarera utdelningen som kapitalinkomst i skattedeklarationen för det år då utdelningen betalats ut.


Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Petri ManninenSidan har senast uppdaterats 19.11.2012