Frivilliga pensionsförsäkringar som arbetsgivaren tecknat

Har getts
12.8.2019
Diarienummer
VH/2250/00.01.00/2019
Giltighet
12.8.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A88/200/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutukset