Ersättningar för arbetsresekostnader i beskattningen

Har getts
18.12.2019
Diarienummer
VH/4795/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A6/200/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa