Beskattning av dividend och överskott som baserar sig på arbetsinsatsen

Har getts
1.1.2021
Diarienummer
VH/8108/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare
Ersätter anvisningen
VH/4174/00.01.00/2020

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus