Luottotietorekisteriote

Luotonantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten pitää ilmoittaa rekisteriin luotosta, sen koroista ja muista yksityiskohdista paljon erilaisia tietoja. Osa näistä tiedoista luovutetaan luottotietorekisteriotteen muodossa sellaiselle luotonantajalle, jolla on oikeus saada nämä tiedot. Laissa on tarkkaan säädetty se, mitkä tiedot luotoista luottotietorekisteriotteella luovutetaan. Lisäksi on säädetty se, milloin ja mihin tarkoitukseen sinun tietojasi voidaan luovuttaa luotonantajalle. Tietosisältö luottotietorekisteriotteessa on aina samanlainen riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen luotonantaja otteen tilaa.

Lue lisää tietojesi luovuttamisesta

 • Haet uutta luottoa.
 • Haet luottorajan korotusta.
 • Haet muuta muutosta luottoon, esimerkiksi lyhennysvapaata, maksuerien muutosta tai muutoksia korkoon.
 • Toimit jonkun toisen henkilön luotossa takaajana tai vierasvelkapantin antajana.

Luottotietorekisteriotteen tiedot

Pääset katselemaan luotonantajien tilaamia luottotietorekisteriotteita etusivun painikkeesta Tarkista luottotietorekisteriotteet. Sinut ohjataan automaattisesti sivulle Luottotietorekisteriotteet. Näet listassa kustakin otteesta tilauspäivän, tilaajan nimen ja käyttötarkoituksen, jota varten ote on tilattu. Jos tilaaja on ilmoittanut useita käyttötarkoituksia, listassa on teksti ”Useita käyttötarkoituksia”. Voit avata kunkin otteen tiedot painamalla kyseisen otteen riviä.

Luottotietorekisteriote sisältää tilaushetken ajantasaiset tiedot luotoistasi, antamistasi takauksista, tuloistasi sekä tiedon vapaaehtoisesta luottokiellosta. Luottotietorekisteriotteen tiedot perustuvat sinusta rekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Seuraavassa on esitelty sinusta luottotietorekisteriotteella luovutettavat tiedot eriteltyinä yhteenvetotietoihin, luottojen tietoihin ja tulotietoihin.

Huomaathan, että näet luottotietorekisteriotteen tiedot sähköisessä asiointipalvelussa vain, jos jokin luotonantaja on tilannut tiedoistasi luottotietorekisteriotteen. Jos luottotietorekisteriotteiden tietoja ei näy, tiedoistasi ei ole vielä tilattu yhtään luottotietorekisteriotetta.

Tilauksen tiedot

Kohdasta Tilauksen tiedot näet, mikä luotonantaja luottotietorekisteriotteen otteen on sinusta tilannut ja mihin tarkoitukseen.

Otteen tiedot

Kohdasta Otteen tiedot näet, kenestä ote on tilattu ja milloin. Lisäksi näet mahdollisen tiedon vapaaehtoisesta luottokiellosta sekä yhteenvedon kaikista luotoista. Yhteenveto on kooste niiden luottojen tiedoista, jotka sinusta on tallennettu rekisteriin.

 • Henkilötunnus
  • Luotonantajalle välitetään otteessa henkilötunnuksesi.
 • Ote muodostettu
  • Päivämäärä ja kellonaika, jolloin luotonantaja on tilannut sinusta kyseisen luottotietorekisteriotteen.
 • Vapaaehtoinen luottokielto
  • Luottotietorekisteriotteessa näytetään tieto tekemästäsi vapaaehtoisesta luottokiellosta sekä luottokiellon syy, jos luottokielto on ollut voimassa luottotietorekisteriotteen tilaushetkellä. Jos sinulla ei ole ollut voimassa olevaa luottokieltoa luottotietorekisteriotteen tilaushetkellä, tätä kohtaa ei näytetä otteessa lainkaan.
 • Luotonantajien lukumäärä
  • Sinulle luottoja myöntäneiden luotonantajien lukumäärä.
 • Luottojen lukumäärä
  • Yhteenlaskettu lukumäärä kaikista rekisteriin ilmoitetuista luotoistasi.
 • Annettujen takausten lukumäärä
  • Niiden rekisteriin tallennettujen kuluttajaluottojen lukumäärä, joissa olet takaajana.
 • Luotoista viimeksi maksettujen suoritusten summa
  • Rekisteriotteessa esitetään viimeksi maksettujen lyhennysten, korkojen ja kulujen yhteismäärä kaikista sinulla olevista luotoista.
 • Leasingmaksujen summa kuukaudessa
  • Leasingsopimusten kuukausimaksujen yhteissumma.

Luottojen tiedot 

Luottotietorekisteriotteessa esitetään jokaisesta yksittäisestä luotosta tässä luvussa kuvatut tiedot, jos kyseinen tieto on ilmoitettu rekisteriin. Otteessa ei koskaan esitetä luotonantajan nimeä eikä korkotietoja.

 • Luoton tyyppi
 • Valuutta
  • Luoton valuutta.
 • Luoton käyttötarkoitus
 • Luottosopimus tehty
  • Luottosopimuksen tekopäivä.
 • Velallisten lukumäärä
 • Myönnetty
  • Luoton myönnetty määrä.
 • Nostettu
  • Luotosta nostettu määrä.
 • Luoton saldo
 • Lyhennysväli
 • Lyhennystapa
  • Lyhennystapa näytetään luottotietorekisteriotteessa vain, jos luotto maksetaan yhdessä erässä (bullet) tai jos luoton viimeinen maksuerä on huomattavasti säännöllistä maksuerää suurempi (balloon).
 • Viimeinen eräpäivä
  • Maksuohjelman viimeinen eräpäivä.
 • Lyhennysvapaajakso
  • Lyhennysvapaan jakson alku- ja loppupäivä muodossa pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv.
 • Luottoon liittyy vakuus
  • Tieto siitä, liittyykö luottoon vakuus.
 • Vakuuden tyyppi

Jos luotolla on maksuviive, näytetään seuraavat tiedot:

 • Viivästyneet maksut
  • Vähintään 60 päivää viivästyneen maksuerän maksamatta oleva määrä ja maksuerän eräpäivä.

Jos luotto on eräännytetty, näytetään seuraava merkintä:

 • Eräännytetty
  • Tieto luoton eräännyttämisestä.

 • Luoton tyyppi
 • Valuutta
  • Luoton valuutta.
 • Luottosopimus tehty
  • Luottosopimuksen tekopäivä.
 • Velallisten lukumäärä
 • Luottoraja
 • Luoton saldo
 • Saldon päivämäärä
 • Lyhennysvapaajakso
  • Lyhennysvapaan jakson alku- ja loppupäivä muodossa pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv.
 • Luottoon liittyy vakuus
  • Tieto siitä, liittyykö luottoon vakuus.
 • Vakuuden tyyppi

Jos luotolla on maksuviive, näytetään seuraavat tiedot:

 • Viivästyneet maksut
  • Vähintään 60 päivää viivästyneen maksuerän maksamatta oleva määrä ja maksuerän eräpäivä.

Jos luotto on eräännytetty, näytetään seuraava merkintä:

 • Eräännytetty
  • Tieto luoton eräännyttämisestä.

 • Luoton tyyppi
 • Valuutta
  • Luoton valuutta.
 • Luottosopimus tehty
  • Luottosopimuksen tekopäivä.
 • Velallisten lukumäärä
 • Sopimuskauden alkupäivä · Loppukauppahinta
  • Jos sopimus edellyttää lunastusta.
 • Lyhennysvapaajakso
  • Lyhennysvapaan jakson alku- ja loppupäivä muodossa pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv.
 • Luottoon liittyy vakuus
  • Tieto siitä, liittyykö luottoon vakuus.
 • Vakuuden tyyppi

Jos luotolla on maksuviive, näytetään seuraavat tiedot:

 • Viivästyneet maksut
  • Vähintään 60 päivää viivästyneen maksuerän maksamatta oleva määrä ja maksuerän eräpäivä.

Jos luotto on eräännytetty, näytetään seuraava merkintä:

 • Eräännytetty
  • Tieto luoton eräännyttämisestä

Lue kohdasta Luottojen tiedot tarkemmin luottojen tyypeistä ja luottojen kaikista tiedoista

Luottotietorekisteriotteessa näytetään normaalitilanteessa kaikki edellä luetellut tiedot luotoistasi. Tästä poikkeuksena ovat luotot, jotka ovat velkajärjestelyn maksuohjelman tai yrityssaneerausohjelman piirissä. Tällaisista luotoista ei näytetä luottotietorekisteriotteessa tarkempia luoton tietoja. Tällainen luotto on kuitenkin laskettu mukaan Yhteenveto-kohdassa esitettyihin luotonantajien, luottojen ja annettujen takausten lukumääriin.

Luotonantajalle välitetyt tulotiedot

Luottotietorekisteriotteessa näytetään luottotietojen lisäksi tulotiedot. Tulotiedot eli tiedot sinulle maksetuista palkoista ja etuuksista ovat peräisin tulorekisteristä. Etuuksiin sisältyvät myös eläkkeet. Huomioithan, että nämä tiedot näkyvät ainoastaan luottotietorekisteriotteessa. Jos sinusta ei ole tilattu yhtään otetta, ei näitä tietoja ole rekisterissä tarkasteltavissa.

Koska tulotiedot ovat peräisin tulorekisteristä, otteessa näytetään vain sellaisia tuloja, jotka tulorekisteriin ilmoitetaan. Tulorekisteriin ei ilmoiteta esimerkiksi suurinta osaa pääomatuloista. Kattavimman kuvan omista tuloistasi saat kirjautumalla tulorekisteriin.

Lue lisää omista tulotiedoista tulorekisterissä

Tulotiedot on eritelty otteessa palkka- ja etuustietoihin ja edelleen brutto- ja nettotuloihin. Tulotiedot näytetään luotonantajan tekemää tilausta edeltäviltä 12 kuukaudelta siten, että vain kokonaiset kalenterikuukaudet huomioidaan.

Esimerkki: Jos luotonantaja tilaa tiedoistasi luottotietorekisteriotteen 16.11.2024, otteessa näytetään tulotiedot seuraavilta kuukausilta: marraskuu 2023 – lokakuu 2024.

Miten tulotiedot on laskettu luottotietorekisteriotteeseen?

Palkkojen bruttotuloon lasketaan yhteen tietyt tulolajit, jotka palkanmaksajat ovat ilmoittaneet palkkatietoilmoituksilla tulorekisteriin. Kaikkia tulolajeja ei lasketa mukaan, vaikka ne on ilmoitettu tulorekisteriin. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt verovapaat kustannusten korvaukset. Tämän takia luottotietorekisteriotteen tulotiedot eivät välttämättä vastaa esimerkiksi palkkalaskelmasi tietoja.

Etuuksien bruttotuloon lasketaan yhteen eläkkeet ja muut etuudet, jotka etuuksien maksajat ovat ilmoittaneet etuustietoilmoituksilla tulorekisteriin. Laskennassa ei huomioida esimerkiksi vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista johtuvia tappioita.

Sekä palkkojen että etuuksien nettotulo lasketaan vähentämällä bruttotulosta tietyt palkasta tai etuudesta vähennettävät erät. Vähennettäviä eriä ovat muun muassa palkasta tai etuudesta tehdyt ennakonpidätykset, perityt lähdeverot ja luontoiseduista peritty korvaus sekä työntekijän sairasvakuutus-, työttömyysvakuutus- sekä työeläkevakuutusmaksut. Lisäksi bruttotulosta vähennetään mahdollinen perusteettoman tulon takaisinperintä sekä tulosta tehty ulosmittaus.

Lue tarkemmin tulotietojen laskukaavasta (xls)

Milloin luotonantaja voi tilata luottotietorekisteriotteen?

Sinua koskevia tietoja voidaan luovuttaa rekisteristä luotonantajille ainoastaan laissa erikseen säädettyihin käyttötarkoituksiin. Tiedot luovutetaan luottotietorekisteriotteen muodossa. Luottotietorekisteriote on sisällöltään aina samanlainen riippumatta siitä, mihin käyttötarkoitukseen ote luovutetaan. Lainsäädännössä luottotietorekisteriotteesta puhutaan luottotietoraporttina, ja näillä kahdella eri nimellä tarkoitetaan siten samaa luotonantajille luovutettavien tietojen kokonaisuutta.

Uusi kuluttajaluottosopimus
Sinua koskevan luottotietorekisteriotteen tiedot voidaan luovuttaa elinkeinonharjoittajalle tilanteessa, jossa tällä on kuluttajansuojalain nojalla velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus uuden luoton myöntämiseksi.

Kuluttajaluoton määrän tai luottorajan korotus
Sinua koskevan luottotietorekisteriotteen tiedot voidaan luovuttaa elinkeinonharjoittajalle tilanteessa, jossa tällä on kuluttajansuojalain nojalla velvollisuus arvioida tai tarkistaa kuluttajan tietojen ajantasaisuus. Tällaisia ovat tilanteet, joissa luoton määrää tai luottorajaa korotetaan.

Kuluttajaluoton ehtojen muutos
Sinua koskevan luottotietorekisteriotteen tiedot voidaan luovuttaa myös sellaisessa tilanteessa, jossa haet itse voimassa olevan luottosi tietoihin muuta muutosta kuin edellisessä kappaleessa mainittua luoton määrän tai luottorajan korotusta. Jotta luotonantaja voi tilata luottotietorekisteriotteen, pitää tällaisella muutoksella olla myös merkitystä luotonhoitokykysi arvioinnin kannalta. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi lyhennysvapaat, luottoajan jatkaminen, maksuerien muuttaminen ja muut vastaavat maksuohjelman muutokset, luoton vakuuden vaihtaminen ja luoton viitekoron, korkotyypin tai korkomarginaalin muuttaminen. Vähäisissä tai luotonhoitokyvyn kannalta epäolennaisissa muutoksissa oikeutta tietojen käyttämiseen ei luotonantajalla kuitenkaan ole. Huomioitavaa on, että luottotietorekisteriotteen tiedot voidaan luovuttaa tällaisissa tapauksissa vain silloin, kun luotonantaja on myös velvollinen ilmoittamaan luottosi tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin.

Takaus tai vierasvelkapantti kuluttajaluottoon
Sinua koskevan luottotietorekisteriotteen tiedot voidaan luovuttaa myös sellaisessa tilanteessa, jossa annat takauksen tai vierasvelkapantin jonkun toisen henkilön luottoon, joka tallennetaan positiiviseen luottotietorekisteriin. Vierasvelkapanttaus tarkoittaa pantin antamista jonkun toisen henkilön velan vakuudeksi. Tällöin luotonantaja saa hyödyntää luottotietorekisteriotteen tietoja sinusta, jos toimit takaajana tai vierasvelkapantin antajana. Luotonantaja saa hyödyntää tietoja, jotta se voi arvioida ehdotetun vakuuden hyväksyttävyyttä ja vakuudenantajan asemaa. Takaaja tai vakuuden antaja, josta luottotietorekisteriote voidaan luovuttaa, voi olla yksityistakaaja tai -pantinantaja taikka muu takaaja tai pantinantaja.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2024