Rekisteri ehkäisee kotitalouksien ylivelkaantumista

Positiivinen luottotietorekisteri on uusi rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tavoitteena on

  • torjua kotitalouksien ylivelkaantumista
  • parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta
  • auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan
  • tarjota luotettavaa tietoa luottomarkkinoista
  • helpottaa luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaa.

Positiivinen luottotietorekisteri on otettu käyttöön 1.4.2024. Samassa yhteydessä avautui rekisterin sähköinen asiointipalvelu yksityishenkilöille. Rekisteriä koskeva laki tuli voimaan 1.8.2022.

Rekisteri toteutetaan kahdessa vaiheessa

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Luotonantajat voivat ilmoittaa tietoja 1.2.2024 alkaen ja hakea tietoja 1.4.2024 alkaen. Toisessa vaiheessa 1.12.2025 luotonantajat alkavat ilmoittaa muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä 1.4.2026 alkaen.

Mitä hyötyä positiivisesta luottotietorekisteristä on?

Rekisteri tarjoaa

  • luotonantajille paremmat mahdollisuudet arvioida luotonhakijoiden maksukykyä
  • viranomaisille uusia keinoja seurata ja valvoa rahoitusmarkkinoita
  • yksityishenkilöille kokonaiskuvan omista luotoistaan ja mahdollisuuden asettaa vapaaehtoinen luottokielto.

Miten positiivinen luottotietorekisteri toimii?

Luotonantajat ilmoittavat luottotietorekisteriin tiedot myöntämistään luotoista sekä luotoissa tapahtuneista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi lyhennykset ja luottosopimuksen muutokset.

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa luotonhakijan luottokelpoisuus. Luotonantaja pyytää tätä varten positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen. Otteella on ajantasaiset tiedot rekisteriin ilmoitetuista luotonhakijan luotoista sekä hänen tuloistaan.

Yksityishenkilö voi tarkastella omien luottojensa tietoja ja asettaa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon maksutta luottotietorekisterissä. Yksityishenkilöiden asiointia varten rekisteriin rakennetaan sähköinen asiointipalvelu.

Laissa määritetyillä viranomaisilla on oikeus saada tietoa luottotietorekisteristä laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Luottotietorekisterin tietoja saavat Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Rahoitusvakausvirasto, Suomen Pankki sekä Tilastokeskus.

Rekisterin toimintaperiaate

Lisätietoa

Lisätietoa ja linkkejä positiivisesta luottotietorekisteristä.

Tutustu sanastoon

Linkit ohjautuvat sivustolle sanastot.suomi.fi ja avautuvat uuteen välilehteen.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2024