Tietoa luottotietorekisteristä ohjelmistokehittäjille

Lainsäädäntötyö vielä kesken

Rekisteriä koskeva lainsäädäntötyö on valmisteilla. Rekisteriä koskeva hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella keväällä 2021. Rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024.

Tekniset suunnittelu- ja toimintaperiaatteet

 • Lausunnoilla olleen esitysluonnoksen mukaan rekisteriä koskeva laki tulisi voimaan jo 1.8.2022, mutta sitä alettaisiin soveltaa täysimääräisesti vasta keväällä 2024, jolloin rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön. Esitysluonnoksen mukaan rekisterin yleisistä toimintaperiaatteista säädettäisiin positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa. Hallituksen esityksen jatkovalmistelu on käynnissä ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.
 • Positiivisen luottotietorekisterin toteuttaja ja ylläpitäjä on Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.
 • Rekisteri tallentaa ja jalostaa tietoa laissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Rekisteri esimerkiksi kokoaa tiedoista luottotietorekisteriotteen.
 • Rekisteristä tietoja saavat vain laissa määritellyt toimijat, ja tietoja saa käyttää vain laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin.
 • Laissa säädettyjen tietojen ilmoittaminen luottotietorekisteriin on pakollista.
 • Tietojen hyödyntäminen säädetään maksulliseksi.
 • Rekisterin tavoitteena on pitkälle automatisoitu järjestelmä.
  • Luotonantajat ilmoittavat luottojen tiedot rekisteriin rajapintojen kautta. Tietoja ei voi ilmoittaa paperilomakkeella.
  • Luottotietorekisteriotteet ja viranomaisille jaeltavat tiedot toimitetaan rekisteristä rajapintojen kautta.
  • Yksityishenkilöille rakennetaan sähköinen asiointipalvelu omien tietojen katselua varten. Asiointipalvelussa huomioidaan saavutettavuusvaatimukset.

Rajapinnat

Tiedot siirtyvät luottotietorekisterin ja eri osapuolten välillä rajapintojen kautta. Rajapintoja on suunnitteilla eri osapuolille seuraavasti:

 • ilmoittamisen rajapinnat tiedon ilmoittajille
 • luottotietorekisteriotteen kyselyrajapinta luotonantajille
 • tiedon hyödyntämisen rajapinnat viranomaisille
 • rajapinta rekisterin toiminnan valvontaa varten
 • vapaaehtoisen luottokiellon rajapinta luottotietoyhtiöille.

Organisaatio tarvitsee rajapinnan käyttöä varten varmenteen. Organisaatio tunnistetaan rajapinnassa varmenteen avulla.

Rajapintojen kieli on englanti. Ohjeistus rajapintojen käyttöön laaditaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Aikataulu

Rekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024. Rajapintoja koskeva lopullinen tekninen dokumentaatio julkaistaan viimeistään tammikuussa 2023, eli vuosi ennen ilmoittamisen aloitusta.

Luotonantajien on ilmoittauduttava rekisterin käyttäjäksi syksyllä 2023.

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin voimassa olevien luottojen tiedot 1.2.–31.3.2024.

Rekisterin tietojen hyödyntäminen alkaa 1.4.2024.

Sidosryhmäyhteistyö ja -testaus

Positiivisen luottotietorekisterin onnistunut toteutus vaatii tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia rekisterin toteutuksesta ja vaikuttaa järjestelmän tekniseen ratkaisuun. Järjestämme sidosryhmille myös infotilaisuuksia, joissa käydään läpi hankkeen etenemistä.

Hankkeen edetessä sidosryhmillä on mahdollisuus varmistaa omien järjestelmiensä yhteensopivuus positiivisen luottotietorekisterin kanssa testaamalla. Testauksen aloittamisesta tiedotetaan sidosryhmille etukäteen.

Liity postituslistallemme, niin saat ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä

Lähetämme sidosryhmillemme säännöllisesti ajankohtaista tietoa positiivisen luottotietorekisterin kehittämisestä ja järjestämme myös infotilaisuuksia. Saat ajankohtaiset tiedot ja kutsut tilaisuuksiin liittymällä postituslistallemme. Liity postituslistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Voit lähettää sähköpostitse myös kysymyksiä positiivisen luottotietorekisterin valmistelusta. Päivitämme UKK-sivua säännöllisesti.

Lisätietoa

luottotietorekisteri (at) vero.fi

Lue lisää sanastosta

Linkit ohjautuvat sivustolle sanastot.suomi.fi ja avautuvat uuteen ikkunaan.