Ohjelmistokehittäjille

Positiivinen luottotietorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, jonne tallennetaan laissa määritellyt tiedot luonnollisten henkilöiden luotoista. Luotonantajat ilmoittavat luottojen tiedot rekisteriin teknisten rajapintojen kautta. Rekisteristä myös kysellään tietoja: luotonantajat kysyvät tietoja esimerkiksi luottokelpoisuuden arviointiin liittyvissä tilanteissa ja viranomaiset ja luottotietoyhtiöt muihin laissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Myös tietojen kysely rekisteristä tapahtuu rajapintojen kautta.

Tämä osio on suunnattu ohjelmistokehittäjille. Sivuja päivitetään hankkeen edetessä.

Dokumentaatio-sivulla julkaistaan erilaiset tekniset ohjeet, kuten rajapintakuvaukset.

Sidosryhmätestaus-sivulla on ajankohtaista tietoa sidosryhmätestauksesta sekä ohjeet testaajien ja hankkeen väliseen yhteydenpitoon.

Positiivisen luottotietorekisterin tekniset rajapinnat

Rekisterin käyttäjät eli tietojen ilmoittajat ja tiedon hyödyntäjät käyttävät rajapintoja. Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan tiettyjen määritysten mukaista liittymää, jota käytetään tiedon vaihtoon ulkopuolisen toimijan ja rekisterin välillä. Rekisterin rajapinnat ovat REST-rajapintoja, joissa on JSON-tietosisältö.

Tiedot siirtyvät luottotietorekisterin ja eri osapuolten välillä rajapintojen kautta. Käyttöön on tulossa seuraavat rajapinnat:

  • ilmoittamisen rajapinnat luotonantajille
  • luottotietorekisteriotteen kyselyrajapinta luotonantajille
  • tietojen kyselyn rajapinnat viranomaisille
  • vapaaehtoisen luottokiellon rajapinta luottotietoyhtiöille.

Rajapinnan käyttöä varten tarvitaan Verohallinnon myöntämä varmenne, jolla tunnistetaan rajapintaa käyttävä organisaatio ja varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Varmenteesta ja sen noutamisesta annetaan lisätietoa myöhemmin.

Hankkeen eteneminen

Lähetämme sidosryhmillemme säännöllisesti ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä sekä positiivisen luottotietorekisterin kehittämisestä ja järjestämme myös infotilaisuuksia. Saat ajankohtaiset tiedot ja kutsut tilaisuuksiin liittymällä postituslistallemme. Liity postituslistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Voit lähettää sähköpostitse myös kysymyksiä positiivisen luottotietorekisterin valmistelusta. Päivitämme UKK-sivua säännöllisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2022