Ohjelmistokehittäjille

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ja ohjeita rekisterin rajapinnoista sekä sidosryhmätestauksesta:

Lue teknisten ohjeiden lisäksi myös tärkeät ohjeet tietojen ilmoittamiseen ja kyselemiseen:

Tekniset rajapinnat ja niiden käyttö

Rekisterin käyttäjät eli tietojen ilmoittajat ja tiedon hyödyntäjät käyttävät rajapintoja. Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan tiettyjen määritysten mukaista liittymää, jota käytetään tiedon vaihtoon ulkopuolisen toimijan ja rekisterin välillä. Rekisterin rajapinnat ovat REST-rajapintoja, joissa on JSON-tietosisältö.

Rajapinnan käyttöä varten käyttäjä tarvitsee Verohallinnon myöntämän varmenteen, jolla tunnistetaan rajapintaa käyttävä organisaatio ja varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Varmenteesta ja sen noutamisesta löydät lisätietoa Varmenne-sivulta. Tuotannossa on käytössä eri varmenteet kuin testausympäristössä.

Ilmoittamisen rajapinnat ja niiden osoitteet

Luotonantajilla on käytössään alla olevat tietojen ilmoittamisen rajapinnat. Niiden käyttöön luotonantaja tarvitsee ilmoittamisen varmenteen.

Uusi luotto: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/AddLoans

Luoton tietojen muutos: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/UpdateLoans

Maksutapahtuma: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Repayments

Maksuviive: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/DelayedRepayments

Luoton päättyminen: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/TerminateLoans

Lähetetyn aineiston tilan kysely: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetBatchStatus

Luoton tietojen tarkistaminen: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetLoan

Tietojen kyselyn rajapinta

Luotonantajilla on käytössään alla oleva tietojen kyselyn rajapinta. Sen käyttöön luotonantaja tarvitsee tietojen hyödyntämisen varmenteen.

Luottotietorekisteriotteen kysely: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetCreditRegisterExtract

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2022