Vapaaehtoinen luottokielto

Vapaaehtoisella luottokiellolla tarkoitetaan sinun positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoittamaasi luottokieltomerkintää. Luottokieltomerkinnän tarkoituksena on, että sinusta luottotietorekisteriotteen tilaava luotonantaja voi suhtautua luotonantoon erityisellä varovaisuudella ja huolellisuudella.

Luottokieltomerkinnän tekeminen on vapaaehtoista, ja voit tehdä sen sähköisessä asiointipalvelussa. Voit tehdä luottokieltomerkinnän joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Lisäksi sinun tulee antaa merkinnän tekemiselle syy. Voit myös antaa suostumuksen siihen, että tieto luottokiellosta välitetään myös luottotietoyrityksille.

Huomioithan, että et saa erikseen tulostettua itsellesi todistusta vapaaehtoisen luottokiellon tekemisestä.

Tästä ohjeesta löydät apua luottokiellon tekemiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen sekä tietoa alaikäisen luottokiellosta.

Tee luottokielto

Muokkaa luottokieltoa

Poista luottokielto

Alaikäisen luottokielto

Tee luottokielto

Voit tehdä vapaaehtoisen luottokiellon itsellesi sähköisessä asiointipalvelussa. Tieto tekemästäsi vapaaehtoisesta luottokiellosta ja sen syystä välitetään luotonantajille luottotietorekisteriotteen muiden tietojen mukana aina silloin, jos luottokielto on voimassa luottotietorekisteriotteen tilaushetkellä.

Sinun tulee ilmoittaa luottokieltomerkinnän tekemiselle syy, joka voi olla jokin seuraavista:

 • identiteettivarkauden riski
 • oma taloudenhallinta
 • muu syy.

Voit valita syistä sen, joka parhaiten kuvaa tilannettasi. Luotonantajat ratkaisevat itse, miten luottokieltomerkintä vaikuttaa luoton saantiisi.

Luottokielto on voimassa määrittelemäsi ajan. Voit määritellä sen olemaan voimassa toistaiseksi, jolloin luottokielto poistuu vasta, kun itse poistat sen. Vaihtoehtoisesti voit määritellä luottokiellon alku- ja päättymispäivän. Tällöin luottokielto poistuu automaattisesti päättymispäivän jälkeen.

Suostumus tiedon välittämiseen luottotietoyrityksille

Voit antaa suostumuksen siihen, että tieto vapaaehtoisesta luottokiellostasi välitetään myös luottotietoyrityksille. Luottotietoyrityksiä voidaan kutsua tässä käyttöohjeessa ja sähköisessä asiointipalvelussa myös luottotietotoiminnan harjoittajiksi. Tällä hetkellä Suomessa toimivia luottotietoyrityksiä ovat Suomen Asiakastieto Oy ja Dun & Bradstreet Finland Oy. 

Jos et anna suostumusta siihen, että tieto luottokiellostasi välitetään myös luottotietoyrityksille, tieto luottokiellostasi on pelkästään positiivisessa luottotietorekisterissä. Tiedon saavat vain luotonantajat ja vain silloin, kun ne tilaavat tiedoistasi luottotietorekisteriotteen.

Jos sen sijaan annat suostumuksen, tieto tekemästäsi luottokiellosta tai sen muutoksista välitetään myös luottotietoyrityksille. Luottotietoyritykset voivat tallentaa tiedon luottokiellostasi omiin rekistereihinsä ja luovuttaa sen edelleen tiettyihin laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin.

Nämä käyttötarkoitukset on tarkasti säädetty luottotietolain 19 §:ssä, eikä luottotietoyrityksillä ole oikeutta luovuttaa tietoa mihinkään muihin käyttötarkoituksiin.

 • luoton myöntäminen, luoton valvonta sekä automaattinen luotonanto
 • perinnän suunnittelu
 • takauksen tai vierasvelkapantin hyväksyminen tai antaminen
 • asuinhuoneiston vuokrasopimuksen tekeminen
 • sopimusehtojen määrittely, kun kysymys on sellaisesta sopimuksesta, jonka tekemisestä ei lain mukaan voi kieltäytyä
 • työnhakijan tai työntekijän arviointi siten kuin siitä on laissa säädetty
 • tilanne, jossa arvioidaan yrityksen tai sen vastuuhenkilön kykyä vastata sitoumuksistaan sopimusosapuolena, sekä tilanne, jossa valitaan henkilö yrityksen vastuuhenkilöksi
 • tilanne, jossa henkilö pyytää luotto- tai vakuutuslaitosta laatimaan todistuksen tai suosituksen hänen kyvystään hoitaa velvoitteitaan
 • tilanne, jossa tieto luovutetaan tietyille ilmoitusvelvollisille toimijoille asiakkaan tuntemistoimia koskevien velvoitteiden toteuttamiseksi (rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki 444/2017)
 • tieteellinen tutkimus, tilastointi tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
 • viranomaiselle laissa säädetty oikeus tiedonsaantiin
 • tilanne, jossa henkilö toimii vastuuhenkilönä yrityksessä, jonka toimintaan viranomainen myöntää tukea
 • muu laissa erikseen säädetty käyttötarkoitus.

Lue käyttötarkoituksista tarkemmin luottotietolain (527/2007) 19 §:stä Finlex.fi:ssä

Voit poistaa suostumuksen muokkaamalla luottokieltoa. Sinun pitää valita jokaisella muokkauskerralla erikseen, annatko suostumuksen. Jos et anna suostumusta tiedon välittämiseen muokatessasi luottokiellon tietoja, luottotietoyrityksille toimitetaan tieto, että aikaisemmin antamasi suostumus on poistettu. Tämän jälkeen luottotietoyritykset poistavat tiedon luottokiellostasi omista rekistereistään.

Huomioitavaa on se, että tieto luottokiellostasi ja suostumuksen antamisesta tai sen perumisesta päivittyy luottotietoyrityksille viiveellä, sillä tiedot toimitetaan niiden saataville kerran vuorokaudessa.

Näin teet luottokiellon

Siirry hallinnoimaan vapaaehtoista luottokieltoa painamalla etusivulla Tee tai poista vapaaehtoinen luottokielto.

Jos sinulla ei vielä ole luottokieltoa, tulee näkyville painike Tee vapaaehtoinen luottokielto. Painike avaa sivun, jolla voit tehdä luottokiellon.

1. Valitse luottokiellon syy

 • Identiteettivarkauden riski
 • Oma taloudenhallinta
 • Muu syy

2. Valitse luottokiellon voimassaoloaika

 • Voimassa toistaiseksi
 • Voimassa määräajan
  • Valitse luottokiellon alku- ja loppupäivät kalenterista. Jos valitset määräaikaisen luottokiellon alkupäiväksi tulevaisuuden päivän, luottokielto tulee voimaan kyseisen vuorokauden alussa.

Paina Seuraava. Tällä sivulla kysytään suostumus tiedon välittämiseen luottotietoyrityksille eli luottotietotoiminnan harjoittajille.

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Annan suostumuksen siihen, että tieto luottokiellosta luovutetaan luottotietotoiminnan harjoittajille, jotka voivat luovuttaa tiedon edelleen luottotietolain 19 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin.
 • En anna suostumusta siihen, että tieto luottokiellosta luovutetaan luottotietotoiminnan harjoittajille. Tiedon luottokiellosta saavat vain luotonantajat, jotka tilaavat tiedoistani luottotietorekisteriotteen positiivisesta luottotietorekisteristä.

Paina lopuksi Lähetä. Saat järjestelmästä tiedon, onnistuiko tietojen lähettäminen. Tietojen lähettämisen jälkeen siirryt automaattisesti sivulle Vapaaehtoinen luottokielto, jossa näet valitsemasi tiedot:

 • Luottokiellon tekemisajankohta pp.kk.vvvv, tt:mm.
 • Luottokiellon syy
 • Luottokiellon voimassaoloaika
 • Suostumus tiedon välittämiseen

Voimassaoloaika näytetään ”voimassa toistaiseksi (alkaen pp.kk.vvvv)” tai ”voimassa määräajan pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv”.

Suostumus luottokieltotiedon välittämiseen luottotietoyhtiöille ilmaistaan muodossa ”Olet lisäksi antanut suostumuksen…/ Et ole antanut suostumusta…”.

Pääset muokkaamaan luottokieltoa tai poistamaan luottokiellon erillisistä painikkeista.

Muokkaa luottokieltoa

Voit milloin tahansa muokata tekemääsi luottokieltoa tai poistaa sen. Tekemäsi muutokset tulevat voimaan heti. Näin luotonantaja, joka tilaa tiedoistasi luottotietorekisteriotteen, saa luottokiellostasi tai sen poistumisesta ajantasaista tietoa.

Huomioitavaa kuitenkin on se, että luottotietoyrityksille tiedot päivittyvät viiveellä. Jos olet antanut suostumuksen tiedon välittämiseen myös luottotietoyrityksille, niiden rekistereissä tiedot päivittyvät vasta myöhemmin, sillä tiedot luottokielloista toimitetaan luottotietoyritysten saataville kerran vuorokaudessa.

Näin muokkaat luottokieltoa

Pääset muokkaamaan luottokieltoa sivulla Vapaaehtoinen luottokielto painamalla Muokkaa luottokieltoa.

Painike avaa sivun, jolla näkyvät nykyiset tiedot: aiemmin valitsemasi luottokiellon syy ja luottokiellon voimassaoloaika. Voit muuttaa tietoja tai jättää ne ennalleen.

Voit muuttaa luottokiellon syytä, mutta et voi jättää tietoa tyhjäksi.

Voit muokata määräaikaisen luottokiellon voimassaoloa. Voit vaihtaa toistaiseksi voimassa olevan luottokiellon määräaikaiseksi tai toisinpäin.

 • Jos määräaikaisuuden alkupäivä on menneisyydessä, sitä ei voi muuttaa. Loppupäivä voi olla kuluva päivä tai tulevaisuudessa.
 • Jos olet tehnyt luottokiellon tänään, et voi asettaa kuluvaa päivää myös päättymispäiväksi. Sama päivä ei voi olla sekä alku- että loppupäivä.
 • Jos toistaiseksi voimassa oleva luottokielto vaihdetaan määräaikaiseksi ja alkupäivä on menneisyydessä, alkupäivä on alkuperäinen alkupäivä. Loppupäivän kohta on tyhjä, eikä siinä ole esivalintaa.

Positiivisen luottotietorekisterin luottokieltoa ei voi laittaa tauolle, mutta voit poistaa luottokiellon ja tehdä uuden heti kun se on tarpeen.

Siirry seuraavalle sivulle painamalla Seuraava. Pääset siirtymään eteenpäin myös muuttamatta tietoja.

Seuraavassa vaiheessa valitset, välitetäänkö tieto luottokiellosta myös luottotietoyrityksille. Tämä valinta on tehtävä aina, kun teet uuden luottokiellon tai muokkaat luottokiellon tietoja. Mahdollinen aiempi valintasi ei ole esitäytetty valmiiksi. Valitse, haluatko antaa suostumuksen luottokiellon välittämiseen.

Suostumus tiedon välittämiseen esitetään muodossa:

 • Annan suostumuksen siihen, että tieto luottokiellosta luovutetaan luottotietotoiminnan harjoittajille, jotka voivat luovuttaa tiedon edelleen luottotietolain 19 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin.
 • En anna suostumusta siihen, että tieto luottokiellosta luovutetaan luottotietotoiminnan harjoittajille. Tiedon luottokiellosta saavat vain luotonantajat, jotka tilaavat tiedoistani luottotietorekisteriotteen positiivisesta luottotietorekisteristä.

Paina lopuksi Tallenna muutokset.

Saat järjestelmästä tiedon, onnistuiko tietojen lähettäminen. Tietojen lähettämisen jälkeen siirryt automaattisesti sivulle Vapaaehtoinen luottokielto. Jos yrität poistua sivulta ennen tietojen tallentamista, järjestelmä varmistaa, haluatko poistua sivulta. Jos poistut sivulta, tekemäsi muutokset eivät tallennu.

Poista luottokielto

Voit milloin tahansa poistaa koko olemassa olevan luottokiellon, jolloin kaikki tiedot luottokiellosta poistuvat positiivisesta luottotietorekisteristä välittömästi. Tämän jälkeen tilatuissa luottotietorekisteriotteissa ei enää ole luottokieltomerkintää.

Jos olet antanut luvan tiedon välittämiseen luottotietoyrityksille, tieto poistamastasi luottokiellosta toimitetaan luottotietoyritysten saataville kerran vuorokaudessa. Siten tieto siitä, että olet poistanut luottokieltomerkinnän, päivittyy niiden rekistereihin viiveellä.

Näin poistat luottokiellon

Pääset poistamaan luottokiellon sivulla Vapaaehtoinen luottokielto. Paina Poista luottokielto. Jos haluat vain muokata tietoja, paina sen sijaan Muokkaa luottokieltoa.

Järjestelmä varmistaa, haluatko varmasti poistaa vapaaehtoisen luottokiellon. Paina Poista. Saat järjestelmästä tiedon, onnistuiko tietojen poistaminen.

Jos olet poistanut luottokiellon ja haluat tehdä luottokiellon uudelleen, voit tehdä uuden luottokiellon painikkeesta Tee vapaaehtoinen luottokielto.

Alaikäisen luottokielto

Alaikäinen lapsi ei voi tehdä, muokata tai poistaa vapaaehtoista luottokieltoa sähköisessä asiointipalvelussa. Alaikäisen luottokieltoa ei voi hallinnoida asiointipalvelussa myöskään hänen huoltajansa. Jos alaikäisellä on voimassa oleva luottokielto, sen tiedot kuitenkin näytetään asiointipalvelussa.

Huoltaja voi tehdä lapselle luottokiellon, muokata sitä tai poistaa sen tekemällä pyynnön paperilomakkeella. Lomakkeeseen tarvitaan kaikkien huoltajien allekirjoitus.

Lomake Vapaaehtoinen luottokielto alaikäiselle

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2024