Tilitoimisto tai muu toisen puolesta asioita hoitava: näin valtuutat

Jos hoidat toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön asioita tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, tarvitset asiointiin valtuuden.

Asiointivaltuus (esimerkiksi "Palkkatietojen ilmoittaminen") määrittää, mitä asioita voit tulorekisterissä asiakkaasi puolesta hoitaa. Yleensä asiakas antaa asiointivaltuuden yrityksellesi Y-tunnuksen perusteella.

Tarvittaessa voit myös pyytää asiointivaltuutta asiakkaaltasi. Valtuuspyyntöjä voi tehdä työntekijä, joka on saanut yrityksessäsi edustajan valtuutusoikeuden.

Jotta työntekijäsi voivat käyttää yrityksesi saamia asiointivaltuuksia, sinun pitää antaa heille edustamisvaltuus.

Jos haluat, että työntekijäsi voi sekä käyttää asiointivaltuuksia että tehdä valtuuspyyntöjä, anna hänelle edustamisvaltuuden lisäksi myös edustajan valtuutusoikeus.

Näin valtuuttaminen etenee

1

Tee tilitoimiston sisäiset valtuutukset

Jotta työntekijät voivat toimia asiakkaiden antamilla valtuuksilla, he tarvitsevat valtuuden edustaa tilitoimistoa.

Voit antaa valtuudet, jos olet esimerkiksi tilitoimiston toimitusjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen.

Suomi.fi:stä voit tarkistaa, ketkä voivat valtuuttaa yrityksen puolesta

Siirry Suomi.fi:hin ja tunnistaudu Valtuudet-palveluun:

  • Valitse "Yrityksen valtuudet" sekä tilitoimisto, jonka puolesta annat valtuuden.
  • Anna työntekijälle edustamisvaltuus.
  • Valitse samalla myös ne asiointivaltuudet, joita työntekijä tarvitsee hoitaakseen asiakkaiden asioita (esimerkiksi Palkkatietojen ilmoittaminen -valtuus).
  • Jos haluat rajata sitä, mitä asiakkaita kukin työntekijäsi näkee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, lisää edustamisvaltuuteen tarkenteeksi yksi tai useampi asiakastunnus. Lue lisää tulorekisterissä käytössä olevista valtuuden tarkenteista.

Ohje Suomi.fi:ssä: Esimerkkejä organisaatioiden valtuuksista

2

Asioi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa

Työntekijäsi pääsevät nyt asioimaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa niiden asiakasyritysten puolesta, jotka ovat antaneet tilitoimistolle asiointivaltuudet tulorekisterissä asiointiin.

Lue lisää valtuuttamisesta tulorekisterissä

Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Valitse kirjautumisen jälkeen "Asioi yrityksen puolesta" tai "Asioi toisen henkilön puolesta" sen mukaan, hoidatko yrityksen vai henkilön tulorekisteriasioita.

3

Jos asiointivaltuudet puuttuvat, pyydä valtuutta

Voit pyytää asiakkailtasi asiointivaltuuksia Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Tätä varten tarvitset edustajan valtuutusoikeuden. Sen voi antaa esimerkiksi tilitoimiston toimitusjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen Suomi.fi:ssä.

Selvitä, mitä valtuuksia tarvitset.

Kun olet saanut edustajan valtuutusoikeuden, siirry Suomi.fi:hin ja tunnistaudu Valtuudet-palveluun:

  • Valitse "Yrityksen valtuudet" sekä tilitoimisto.
  • Valitse "Pyydä valtuuksia" ja täytä asiakkaan tiedot sekä asiointivaltuudet, joita pyydät.
  • Lähetä pyyntö.

Ohje Suomi.fi:ssä: Näin organisaatio pyytää valtuuksia

 

4

Pyydä asiakasta hyväksymään valtuuspyyntö

Näin toimit, kun asiakkaalla on henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti

Pyydä asiakasta kirjautumaan Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun ja hyväksymään valtuuspyyntö siellä.

Huomaa, että asiakasyrityksen nimenkirjoitussäännöt vaikuttavat siihen, keiden täytyy hyväksyä valtuuspyyntö.

Ohje Suomi.fi:ssä: Valtuuspyynnön hyväksyminen organisaationa

Ohje Suomi.fi:ssä: Valtuuspyynnön hyväksyminen henkilönä

Näin toimit, kun asiakkaalla ei ole sähköistä tunnistusvälinettä

Pyydä asiakasta käymään verotoimistossa ja ottamaan mukaan passi, kuvallinen henkilökortti, ajokortti tai muu kuvallinen henkilötodistus.

Henkilö täytyy aina pystyä tunnistamaan kuvasta. Asiakas voi hyväksyä valtuuspyynnön verotoimistossa, ja hänen täytyy käydä siellä henkilökohtaisesti.

Jos yksi henkilö käy verotoimistossa hyväksymässä valtuuspyynnön osakkaiden puolesta, hän tarvitsee lisäksi mukaan

 • osakkaiden allekirjoittaman valtakirjan, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeus osakkaiden puolesta (valtakirja saa olla enintään 6 kuukautta vanha)
 • kopiot kaikkien niiden osakkaiden passeista tai kuvallisista henkilökorteista, jotka eivät ole paikalla verotoimistossa mutta ovat allekirjoittaneet valtakirjan
 • kopion perukirjan osakasluettelosta, jos kyseessä on Y-tunnuksellinen kuolinpesä.

Verotoimistojen yhteystiedot

5

Voit hoitaa valtuuttajan tulorekisteriasiat sähköisesti

Kun valtuuspyyntö on hyväksytty, näet voimassa olevan valtuuden Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Voit nyt kirjautua tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun hoitamaan asiakkaasi tulorekisteriasioita.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2023