Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Saatelomake poikkeuslupahakemukseen, täyttöohje

Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, mitä tietoja pitää antaa tappioiden poikkeuslupahakemuksen saatelomakkeessa. Anna saatelomakkeen tiedot ja itse hakemus mieluiten OmaVerossa. Jos haet poikkeuslupaa paperisella hakemuksella, liitä tämä saatelomake hakemuksen kansilehdeksi.

Lue lisää vahvistetusta tappiosta ja omistajanvaihdoksesta.

Hakemuksen kieli

Ilmoita kieli (suomi tai ruotsi), jolla hakemus on laadittu. Verohallinto tekee päätöksen sillä kielellä, joka on valittu hakemuksen kieleksi. Mikäli kotipaikkasi on Ahvenanmaan maakunnassa, saat päätöksen kuitenkin aina ruotsin kielellä.

Yhteystiedot päätöstä, laskua ja selvityspyyntöjä varten

Valitse taho, johon haluat päätöksen, laskun ja mahdolliset selvityspyynnöt lähetettävän. Jos käytät kaikkeen edellä mainittuun hakijan yhteystietoja, tätä osiota ei tarvitse täyttää. Jos käytät päätöksen ja selvityspyyntöjen vastaanottamiseen tai laskutukseen muita yhteystietoja, anna ne yhteystiedot tässä osiossa.

Tuloverotuksen poikkeuslupa

Haettava poikkeuslupa

Ilmoita tässä kohdassa, haetko poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen vai lupaa tappioiden vähentämiseen yhtiön saamaa konserniavustusta vastaan. Jos haet lupaa tappioiden vähentämiseen yhtiön saamaa konserniavustusta vastaan, täytä myös osio Selvitys saadusta konserniavustuksesta.

Verovuodet, joita haettava poikkeuslupa koskee

Merkitse kaikki verovuodet, joita poikkeuslupahakemus koskee.

Jos käytät paperilomaketta, erottele verovuodet pilkulla.

Onko yhtiössä tai siitä vähintään 20 prosenttia omistavassa yhtiössä tapahtunut tai tapahtumassa omistajanvaihdos, jossa yli puolet yhtiön osakkeista on vaihtanut tai vaihtaa omistajaa?

Ilmoita tässä kohdassa, onko yhtiössä tapahtunut kohdan otsikon mukainen omistajanvaihdos.

Omistajanvaihdoksen tyyppi

Ilmoita, onko omistajanvaihdos ollut välitön vai välillinen.

Omistajanvaihdoksen ajankohta

Ilmoita tässä kohdassa, onko omistajan vaihdos tapahtunut kerralla vai onko se tapahtunut vaiheittain. Voit myös ilmoittaa, jos omistajanvaihdoksen on tarkoitus tapahtua vasta tulevaisuudessa.

Valitse vain yksi vaihtoehto.

Jos omistajanvaihdos on tapahtunut kerralla, anna lisäksi tieto päivämäärästä, jona vaihto on tapahtunut. Jos omistajanvaihdos on tapahtunut vaiheittain, anna tieto kaikista päivämääristä. Jos omistajanvaihdos tapahtuu tulevaisuudessa, anna tiedoksi verovuosi, jona vaihdon on tarkoitus tapahtua.

Omistajanvaihdoksen syy

Ilmoita, onko omistajanvaihdoksen syynä ollut kauppa, lahja, yritysjärjestely vai jokin muu syy.

Poikkeusluvan myöntämiseen liittyvä erityinen syy

Valitse vaihtoehdoista erityinen syy poikkeusluvan myöntämiseksi. Voit valita myös muun erityisen syyn, jos vaihtoehdoissa ei ole sopivaa. Lisäksi voit antaa tiedon siitä, että ei ole erityisiä syitä.

Jatkaako hakija toimintaansa omistajanvaihdoksen jälkeen?

Ilmoita, millaisena hakijayhtiön toiminta jatkuu omistajanvaihdoksen jälkeen tai jos toiminta ei jatku lainkaan.

Ovatko hakemuksessa tarkoitetut tappiot olleet omistajanvaihdoksessa kauppatavarana?

Ilmoita tässä kohdan otsikon mukaisesti, ovatko tappiot olleet omistajanvaihdoksessa kauppatavarana.

Selvitys saadusta konserniavustuksesta, jos haet poikkeuslupaa konserniavustusta vastaan

Jos olet aiemmin ilmoittanut hakevasi poikkeuslupaa konserniavustusta vastaan, täytä tämä osio.

Konserniavustusta antanut yhtiö

Anna konserniavustusta antaneen yhtiön tiedot: Nimi, y-tunnus ja konserniavustuksen saantivuosi.

Onko konsernisuhde hakijan ja konserniavustuksen antajan välillä ollut olemassa jo ennen hakemuksessa tarkoitettua omistajanvaihdosta (Laki konserniavustuksesta verotuksessa 3 §)?

Ilmoita tässä kohdassa tieto konsernisuhteen olemassaolosta ennen omistajanvaihdosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.12.2022