Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

19 Työasuntovähennys, täyttöohje

Tällä lomakkeella voit vaatia työasuntovähennystä verotuksessasi. Työasunto on asunto, jonka olet vuokrannut käyttöösi siksi, että varsinainen työpaikkasi on kaukana (yli 100 kilometrin päässä) vakituisesta asunnostasi. Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa työskentelet vakituisesti.

Jos sinulla on ollut vuoden aikana enemmän kuin yksi työasunto, täytä jokaisesta työasunnosta oma lomake.

Voit antaa tiedot joko OmaVerossa tai lomakkeella, jonka saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Vähennyksen voi saada verokortille

Voit ilmoittaa työasuntovähennyksen jo verokorttia tai ennakkoveroa varten. Silloin vähennys otetaan huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa eikä vasta jälkikäteen lopullisessa verotuksessa. Ilmoita tiedot OmaVerossa. Voit kuitenkin hakea muutosta verokorttiin myös paperilomakkeella 5010 (verokortti- ja/tai ennakkoverohakemus). Liitä silloin mukaan tämä lomake.

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen

Voit ilmoittaa työasuntovähennyksen myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Anna silloin tiedot OmaVerossa tai palauta tämä lomake esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet työasuntovähennyksestä oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä mukaan tämä lomake.

Voit tehdä verokorttihakemuksen, ennakkoverohakemuksen ja oikaisuvaatimuksen myös Omaverossa. Silloin paperilomakkeita ei tarvita.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, täytä lomakkeesta kaikki työasuntovähennystä koskevat kohdat.

Mitä vähennykseen vaaditaan?

Työasuntovähennyksen saat, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Olet varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöösi työasunnon.
  • Työasunto on vuokra-asunto, työsuhdeasunto, asumisoikeus- tai osaomistusasunto. Jos omistat työasunnon itse, et voi saada vähennystä.
  • Jos sinulla on perhe, sinulla on työasunnon lisäksi vakituinen asunto, jossa asut puolisosi tai alaikäisen lapsesi kanssa.
  • Jos olet perheetön, sinulla on samanaikaisesti kaksi niin sanottua varsinaista työpaikkaa ja kaksi eri asuntoa näiden työpaikkojen sijainnin vuoksi.
  • Varsinainen työpaikkasi on yli 100 kilometrin päässä vakituisesta asunnostasi.
  • Työasuntosi on yli 100 kilometrin päässä vakituisesta asunnostasi.

Kuinka paljon vähennystä voi saada?

Työasuntovähennys on 450 euroa kuukaudelta, ei kuitenkaan enempää kuin työasunnosta maksamasi vuokra. Vuonna 2018 ja sitä aiemmin vähennys oli korkeintaan 250 euroa kuukaudelta. Saat vähennyksen vain täysiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana käytössäsi on ollut kaksi asuntoa (vakituinen asunto ja työasunto). Työasuntovähennys vähennetään tulonhankkimismenoina.

Ota huomioon, että Verohallinto tekee tuloistasi ensin kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen. Tämä vähennys on 750 euroa (ei kuitenkaan enempää kuin palkkatulojesi määrä). Työasuntovähennyksen saat vasta, jos työasuntovähennys ja muut tulonhankkimismenosi ovat yhteensä enemmän kuin kaavamainen tulonhankkimisvähennys. Silloin saat vähentää ylimenevän osuuden.

Verotuksessa voi saada myös muita työasuntoon liittyviä vähennyksiä. Jos saat tällaisia vähennyksiä, ne pienentävät vastaavasti työasuntovähennystä. Poikkeus on kotitalousvähennys: se ei vaikuta työasuntovähennykseen.

Molemmat puolisot eivät voi saada työasuntovähennystä samoilta kuukausilta. Jos sinä ja puolisosi vaaditte vähennystä samoilta kuukausilta, vähennys myönnetään noilta kuukausilta vain sille, jonka puhdas ansiotulo on verovuonna suurempi.

Lue lisää työasuntovähennyksestä.

Sisällys:

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Vakituinen asunto (koti)
3 Varsinainen työpaikka
4 Työasunto ja siitä aiheutuneet kustannukset
5 Työasuntoon saadut tuet

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat työasuntovähennyksen.

2 Vakituinen asunto (koti)

2.1 Ilmoita vakituisen asuntosi tarkka osoite: katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

2.2 Merkitse tähän rasti sen mukaan, asutko vakituisessa asunnossasi yksin vai perheesi (puolisosi tai alaikäisten lasten) kanssa. Verotuksen kannalta olet perheetön, jos sinulla ei ole puolisoa eikä alaikäistä lasta tai jos asut heistä pysyvästi erillään välien rikkoutumisen vuoksi.

Lue lisää perheen vaikutuksesta työasuntovähennykseen.

3 Varsinainen työpaikka

3.1 Ilmoita sen työnantajan nimi, jonka palveluksessa tapahtuvaa työskentelyä varten olet vuokrannut työasunnon.

3.2 Ilmoita, missä osoitteessa on työpaikka, jonka vuoksi olet vuokrannut työasunnon. Työpaikan pitää olla varsinainen työpaikkasi.

3.3 Ilmoita varsinaisen työpaikkasi (kohta 3.2) ja vakituisen asuntosi (kohta 2.1) välinen matka täysinä kilometreinä. Laske välimatka lyhintä mahdollista reittiä yleistä tietä pitkin.

4 Työasunto ja siitä aiheutuneet kustannukset

4.1 Merkitse rastilla, onko työasunto vuokra-asunto, työsuhdeasunto, asumisoikeusasunto vai osaomistusasunto.

4.2 Ilmoita työasunnon tarkka osoite.

4.3 Ilmoita vuokranantajan nimi. Jos kyse on työsuhdeasunnosta, merkitse tähän asuntoedun antaneen työnantajan nimi. Jos kyseessä on asumisoikeusasunto, ilmoita talon omistajan nimi.

4.4 Ilmoita työasuntosi (kohta 4.2) ja vakituisen asuntosi (kohta 2.1) välinen matka täysinä kilometreinä. Laske välimatka lyhintä mahdollista reittiä yleistä tietä pitkin.

4.5 Merkitse rasti tähän, jos olet perheetön (ks. kohta 2.2) mutta tarvitset työasunnon siksi, että sinulla on toinen varsinainen työpaikka eri paikkakunnalla.

4.6 Ilmoita ajanjakso, jonka työasunto on ollut käytössäsi. Jos asunnosta maksamasi vuokra tai asunnon luontoisetuarvo on vaihdellut vuoden aikana, merkitse jokainen jakso omalle rivilleen. Jos asunto ei ole ollut käytössäsi yhtäjaksoisesti vaan useassa jaksossa vuoden aikana, merkitse eri käyttöjaksot omille riveilleen.

4.7 Ilmoita täysien kalenterikuukausien lukumäärä kultakin ajanjaksolta erikseen. Vähennykseen oikeuttavat vain ne kalenterikuukaudet, joiden aikana työasunto on ollut käytössäsi koko kalenterikuukauden ajan. Jos työasunto on ollut käytössäsi vain osan kuukautta (esim. 1.–20. päivä tai 10.–31. päivä), et voi saada vähennystä siltä kalenterikuukaudelta.

4.8 Ilmoita työasunnosta maksamasi kuukausivuokra. Jos kyseessä on yhteisasunto eli asunnossa asuu muitakin vuokralaisia, ilmoita vain oma osuutesi kuukausivuokrasta. Jos kyseessä on työsuhdeasunto, ilmoita asunnon luontoisetuarvo tai työnantajalle maksamasi vuokra.

Jos asunto on asumisoikeus- tai osaomistusasunto, ilmoita kuukaudessa maksamasi käyttövastike tai asunnosta kuukaudessa maksamasi vuokra.

4.9 Laske työasuntovähennyksen määrä kultakin riviltä. Jos kohdan 4.8 luku eli kuukausivuokra (tai muu kuukausittainen arvo) on yli 450 euroa, kerro kohdan 4.7 luku eli täysien kalenterikuukausien määrä 450 eurolla. Jos kuukausivuokra on korkeintaan 450 euroa, kerro täydet kalenterikuukaudet todellisella vuokralla. Vuodesta 2019 alkaen vähennys on korkeintaan 450 euroa kuukaudelta. Sitä aikaisempina vuosina vähennys oli korkeintaan 250 euroa kuukaudelta.

Esimerkki (vuodet 2019 ja 2020): Työasuntosi kuukausivuokra on 500 euroa. Asunto on ollut käytössäsi koko vuoden ajan. Vähennyksen määrä on korkeintaan 450 euroa kuukaudessa, joten työasuntovähennyksen määräksi merkitään 5 400 euroa (12 kk x 450 euroa/kk).

Esimerkki (vuosi 2018): Työasuntosi kuukausivuokra on 300 euroa. Asunto on ollut käytössäsi koko vuoden ajan. Vähennyksen määrä on korkeintaan 250 euroa kuukaudessa, joten työasuntovähennyksen määräksi merkitään 3 000 euroa (12 kk x 250 euroa/kk).

4.10 Merkitse tähän työasuntovähennyksen määrä vuodessa eli laske yhteen sarakkeen 4.9 kaikkien rivien luvut.

5 Työasuntoon saadut tuet

Et voi saada työasuntovähennystä, jos olet saanut työasuntosi perusteella verovapaata korvausta tai etuutta toisella paikkakunnalla asumista varten, esimerkiksi verovapaata asumistukea.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.11.2019