Selvitys ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan toiminnasta Suomessa (6205)

Lomake, jolla ulkomaisen ammatinharjoittajan tulee antaa selvitys toiminnasta Suomessa ja liittää toiminnan aloittamisesta tehtävään ilmoitukseen. 

Lomake palautetaan lähdeverokortti-, verokortti- ja ennakkoverohakemuksen (5042 tai 5057) kanssa.