Konsernissa tapahtuneiden yhtiömuutosten ilmoittaminen (5201)

Tällä lomakkeella yhteisö antaa ilmoituksen Verohallinnolle, kun yhteisöstä tulee tonnistoverovelvollinen tai kun se aloittaa toiminnan julkisesti noteerattuna yhtiönä, pankkina, vakuutuslaitoksena, Eurooppa-yhtiönä tai Reit-yhtiönä. Yhteisöstä tulee tällöin suuryritysasiakas.

Suuryritysasiakkaana olevan konsernin emoyhtiö antaa tällä lomakkeella ilmoituksen Verohallinnolle, kun

  • konserniin tulee uusi yhteisö tai yhtiö, joka ei ole keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö
  • yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin
  • konsernissa tapahtuu sellainen yritysjärjestely, joka on mainittu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa
  • konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoita verkossa

Anna veroilmoitus OmaVerossa 

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO