70A Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (3092)

Lomake 70A (Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi) on poistettu käytöstä verovuodesta 2018 alkaen.

Elinkeinoyhtymä sekä liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi vaatia ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä joko OmaVerossa tai lomakkeella 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (3091)