Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tulot verovuonna 2011

Tilastoja yhteisöjen ja muiden yritysten tuloista verovuoden 2011 tuloverotuksessa.

Kirjanpidolliset tulokset ja tappiot

Jos yrityksen tuotot ovat suuremmat kuin kulut, sille muodostuu voitollinen kirjanpidollinen tulos. Verovuonna 2011 voitollisen tuloksen teki 211 314 yhteisöä ja muuta yritystä (+ 2,2 %). Niiden yhteenlaskettu tulos oli 29,9 miljardia euroa (+15 %).

Jos yrityksen tuotot ovat pienemmät kuin kulut, sille muodostuu kirjanpidollista tappiota. Verovuonna 2011 tappiota teki 80 290 yhteisöä ja muuta yritystä (+ 2,1 %). Niiden yhteenlaskettu tappio oli 6,7 miljardia euroa (-0,6 %).

Verovuoden tulot ja vahvistetut tappiot

Kun kirjanpidolliseen tulokseen lisätään veronalaiset erät ja vähennetään verovapaat erät, saadaan verovuoden tulo tai vahvistettu tappio.

Verovuodelta tuloa saaneita yhteisöjä ja muita yrityksiä oli yhteensä 298 564 kappaletta (+4,6 %). Niiden yhteenlaskettu verovuoden tulo oli 26,9 mrd euroa (-0,4 %).

Tappiota vahvistettiin yhteensä 113 545 yhteisölle ja muulle yritykselle (- 0,6 %). Niiden yhteenlaskettu vahvistettu tappio oli 7,1 miljardia euroa (+ 36,2 %).

Päätoimialoittain tarkasteltuna suurin nousu oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (+30,6 %), rakennusalalla (+24,9 %), majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (+17,1 %) sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa (+14,8 %). Suurimmat putoajat olivat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (-11,1 %), rahoitus- ja vakuutustoiminta (-6,2 %) sekä teollisuus (-3,2 %).

Yhteisöjen ja muiden yritysten verovuoden tulot ja vahvistetut tappiot 2008-2011

Verotettavat tulot

Kun verovuoden tulosta vähennetään aikaisempien vuosien vähennyskelpoiset tappiot, saadaan verotettava tulo.

Verotettavaa tuloa muodostui yhteensä 298 564 yhteisölle ja muulle yritykselle (+4,6 %). Niiden yhteenlasketut verotettavat tulot olivat 26,9 miljardia euroa (-0,4 %). 

Yhteisöt

Yhteisöllä tarkoitetaan tuloverotuksessa esimerkiksi osakeyhtiötä, osuuskuntaa, valtiota ja sen laitosta, kuntaa ja kuntayhtymää, seurakuntaa, sijoitusrahastoa, keskinäistä vakuutusyhtiötä ja säätiötä.

Yhteisöjen verotettavat tulot verovuodelta 2011 olivat 19,7 miljardia euroa (- 0,3 %). Verotettavia tuloja sai yhteensä 103 008 yhteisöä (+ 3,4 %).

Yhteisöjen verotettavat tulot 2008-2011

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt

Avoin tai kommandiittiyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen. Avoimen ja kommandiittiyhtiön tulot jaetaan yhtiömiesten pääomatuloksi ja/tai ansiotuloksi sen mukaisesti mikä on ollut yhtiömiesten osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuudesta.

Avoimien ja kommandiittiyhtiöiden jaettavat yritystulot verovuodelta 2011 olivat 1,2 miljardia euroa (+ 12,5 %). Jaettavaa yritystuloa muodostui yhteensä 25 239 avoimelle ja kommandiittiyhtiölle (- 2,1 %).

Avoimien yhtiöiden  ja kommandiittiyhtiöiden jaettavat yritystulot 2008-2011

Elinkeinonharjoittajat

Elinkeinonharjoittajien yritystulot verotetaan suoraan elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisena tulona. Myös elinkeinonharjoittajan yritystulot jaetaan pääomatuloksi ja/tai ansiotuloksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella.

Elinkeinonharjoittajien verotettavat tulot verovuodelta 2011 olivat 5,2 miljardia euroa (+ 8 %). Verotettavaa tuloa muodostui yhteensä 499 216 elinkeinonharjoittajalle (n. + 3,7 %). Tuloista 4,7 miljardia (+8,5 %) oli ansiotuloja ja 0,5 miljardia (+ 7,4 %) pääomatuloja. Ansiotuloja sai 155 531 elinkeinonharjoittajaa (+ 3,7 %) ja pääomatuloja 59 175 elinkeinonharjoittajaa (- 0,5 %).

Elinkeinonharjoittajien verotettavat tulot 2008-2011

Tilastotaulukot

Sivu on viimeksi päivitetty 4.3.2013