Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tuloslaskelma- ja tasetietoja verovuodelta 2012

Tilastotietoa yhteisöjen ja muiden yritysten liikevaihdosta, henkilökunnan lukumäärästä, maksetuista palkoista, jaettavaksi päätetyistä osingoista, saaduista osingoista, vieraasta ja omasta pääomasta sekä varoista verovuoden 2012 tuloverotuksessa.

Tilastojen aineiston rajaus

Aineisto sisältää yhteisöt ei. julkisyhteisöt, avoimet-  ja kommandiittiyhtiöt sekä elinkeinonharjoittajat. Yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, ulkomaiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja julkiset liikelaitokset sekä liiketoimintaa harjoittavat asuntoyhteisöt. Elinkeinonharjoittajia ovat  liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Julkisyhteisöjä ovat valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, sijoitusrahasto sekä keskinäinen vakuutusyhtiö.

Liikevaihto ja henkilökunnan määrä

Verovuonna 2012 yritykset tekivät yhteensä 434,1 miljardin euron liikevaihdon (+2,6 %). Vähintään 50 miljoonan euron liikevaihdon teki 895 yritystä. Näiden yritysten liikevaihto kattoi 60 prosenttia koko yritysjoukon yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Yrityksissä oli vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilökuntaa yhteensä 2,4 miljoonaa henkilöä (-1,0 %). Yritykset, joiden liikevaihto oli vähintään 50 miljoonaa euroa, työllistivät 29,0 prosenttia henkilökunnan kokonaismäärästä. Toimialoista teollisuus ja kauppa työllistivät yhteensä 33,2 prosenttia henkilökunnan kokonaismäärästä.

liikevaihto

Maksetut palkat ja jaettavaksi päätetyt osingot

Verovuonna 2012 noin 148 863 yritystä (+0,4 %) maksoi palkkoja yhteensä 49,3 miljardia euroa (+ 4,5 %).

Osinkoa päätti jakaa noin 54 666 yritystä (+2,8 %) yhteensä 12,2 miljardia euroa (- 7,7 %). Keskimääräinen jaettavaksi päätetty osinko oli 223 850,66 euroa. Jaettavaksi päätetyt osingot ovat nostettavissa pääosin samana vuonna.

Yhteisöjen saamia osinkoja oli yhteensä 12,8 miljardia euroa ja osinkoja saavia yhteisöjä oli
30 481 kappaletta. Toimialoista osinkoja eninten sai teollisuus 4,6 miljardia, osinkoja saavia teollisuusyrityksiä oli 2 916 kappaletta. Toiseksi eniten osinkoja sai rahoitus- ja vakuutustoiminta 3,1 miljardia euroa, osinkoja saavia rahoitus- ja vakuutusyrityksiä oli 3 382 kappaletta.

osingot

Vieras ja oma pääoma sekä varat

Verovuonna 2012 yrityksillä oli  vierasta pääomaa, eli velkaa oli yhteensä 991,1 miljardia euroa (- 0,2 %). Omaa pääomaa niillä oli yhteensä 246,6 miljardia euroa (+ 10,3 %). Varoja yrityksillä oli yhteensä 1 227,6 miljardia euroa (+ 2,8 %).

pääoma

Tilastotaulukot

Sivu on viimeksi päivitetty 5.12.2014