Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös vuonna 2014 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
20.12.2013
Diaarinumero
A214/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 516/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2014 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2013 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2014 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2013 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2014 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2014 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2014 tai sen jälkeen, ei tammikuussa vuonna 2014 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

Jos verokortin mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2014 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon laskettaessa ennakonpidätyksen määrää 1.2.2014 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;

2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;

3. sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.


Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Tomi Peltomäki

 Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2013