Versiohistoria

Antopäivä Dokumentin nimi Muutokset
1.10.2021 Jäteverotus Korvaa ohjeen Jäteverotus (1.1.2021)
1.1.2021 Jäteverotus Ohjetta on päivitetty, koska valmisteverotuksen verotusmenettelyyn on sovellettu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia 1.1.2021 lukien.