Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Ulkomailla asuvien eläkeverotus muuttuu – vuodesta 2006 alkaen verotus on sama kuin Suomessa asuvilla

Voimassaolo
- 19.11.2015

Tämä ohje on korvattu 20.11.2015 ohjeella Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa.

Ulkomailla asuvien suomalaisia eläkkeitä aletaan lainmuutoksen vuoksi verottaa samalla tavalla kuin Suomessa asuvien eläkkeitä. Vuodesta 2006 alkaen veroprosentti, vähennykset ja veroilmoitusmenettely ovat samat kuin Suomessa asuvilla. Tähän asti ulkomailla asuvien eläkkeistä on yleensä peritty lopullinen 35 %:n lähdevero.

Jatkossa toimitetaan progressiivinen veron ennakonpidätys ja myös lopullinen verotus. Muutos ei edellytä eläkkeensaajilta toimenpiteitä. Eläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt saavat uudet veroprosentit suorasiirtotietoina verohallinnosta. Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat saavat tammikuussa Verohallitukselta kotiin tiedon ensi vuoden veroprosentista.

Muutos lyhyesti

 1. Muutos koskee vain rajoitetusti verovelvollisia (pysyvästi ulkomailla asuvia) eläkkeensaajia.
 2. Vuodesta 2006 alkaen rajoitetusti verovelvollisten eläkkeistä ei enää peritä lopullista lähdeveroa. Sen sijaan toimitetaan tulon suuruudesta riippuva veron ennakonpidätys veroviranomaiselta saatavan ennakonpidätysprosentin mukaisena.
 3. Veroprosentti, vähennykset, veroilmoitus- ja verotusmenettely ovat vuodesta 2006 alkaen samat kuin Suomessa asuvilla. Esimerkiksi vuonna 2006 veroa menee vasta, kun eläketuloja on vuoden aikana yhteensä yli 7 000 euroa Aikaisemmin vero oli 35 %, vähennyksiä ei saanut eikä veroilmoitusta annettu.
 4. Ulkomaisen eläkkeensaajan kaikki verot menevät valtiolle. Verovelvolliselle lasketaan kuitenkin myös kunnallisvero keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla (18,5 %). Myös tämä laskennallinen kunnallisvero tilitetään valtiolle. Kunnallisveron pitää olla laskelmassa mukana, jotta päästään samaan veroon kuin Suomessa asuvilla. Jos kunnallisveroa ei laskettaisi, rajoitetusti verovelvollisten verotus olisi Suomessa asuvien verotusta oleellisesti lievempi eikä verotus olisi neutraalia.
 5. Myös kansaneläke ja perhe-eläke ovat nyt ulkomailla asuvan eläkeläisen veronalaista tuloa. Eläketulovähennyksen vuoksi veroa ei tavallisesti kuitenkaan mene.
 6. Lainmuutoksen myötä myös Sairausvakuutuslaki muuttui. Vuodesta 2006 alkaen sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu (sh-maksu, 1,5 % vuonna 2006) voidaan määrätä  ETA/Sveitsi –alueella asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle eläkkeensaajalle, jonka sairaanhoitokulujen korvaamisesta Suomi vastaa (eläkkeensaajalla todistus E121). Enää ei ole merkitystä sillä, estääkö verosopimus Suomea verottamasta vai ei. Maksuperuste on Suomen eläketulo kunnallisverotuksen vähennysten (esim. eläketulovähennyksen) jälkeen
 7. Mahdollinen sh-maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.
 8. Verosopimuksia ei ole muutettu. Esimerkiksi Espanjan kanssa tehty verosopimus edelleenkin tavallisesti estää yksityissektorin eläkkeen tuloverotuksen Suomessa. Tällaisen eläkkeen sh-maksu ei kuitenkaan enää määräydy bruttoeläkkeestä, vaan tulosta vähennysten jälkeen. Jos tulo jää alle verotettavan määrän, sh-maksuakaan ei mene.
 9. Jos eläkkeestä peritään lähdevero joulukuussa 2005, sama lähdevero peritään myös tammikuussa.
 10. Kela ei peri tammikuussa 2006 lähdeveroa, koska sitä ei peritty vuoden 2005 joulukuussakaan.
 11. Vasta helmikuun eläkkeestä aletaan toimittaa ennakonpidätys uuden prosentin mukaan. Prosentissa on otettu huomioon mahdollinen tammikuun liikapidätys.
 12. Jos tammikuun liikapidätystä ei voida ottaa huomioon ennankonpidätysprosentissa (esim. jos ennakonpidätysprosentti on muutoinkin 0 %), eläkkeensaaja saa tammikuussa aiheettomasti perityn veron veronpalautuksena syksyllä 2007. Pienin palautettava määrä on 5 euroa.