Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Hallintaoikeusvähennyksen laskeminen asunnon käyvästä arvosta

Diaarinumero
A3/3770/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Lasketaanko lesken hallintaoikeuden arvo asunnon käyvästä arvosta vai jäämistön säästöstä, jos asunnon käypä arvo on jäämistön säästöä suurempi?

Taustaa

Lesken saaman hallintaoikeuden arvon vähentäminen perintöverotuksessa

Perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 3 momentin mukaan perinnönjättäjän puolison saaman perintökaaren 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitetun hallintaoikeuden arvo saadaan vähentää verovelvolliselle tulevan omaisuuden arvosta siltä osin kuin hallintaoikeus koskee perintökaaren 3 luvun 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettua asuntoa ja asuntoirtaimistoa.

Helsingin hallinto-oikeus 12.5.2010 T 10/0683/3

Perinnönjättäjän jäämistöön kuului kokonaan perinnönjättäjän nimissä oleva kiinteistö, jonka perintöverotusarvoksi oli vahvistettu 280.000 euroa. Perinnönjättäjä ja hänen puolisonsa olivat käyttäneet kiinteistöä vakituisena asuntonaan. Leski oli pidättänyt kiinteistöön hallintaoikeuden. Kiinteistöön kohdistui myös kokonaan perinnönjättäjän nimissä oleva velka, jonka määrä perinnönjättäjän kuolinhetkellä oli ollut 117.799,72 euroa. Kun kaikki kuolinpesän varat ja velat otettiin huomioon, muodostui perinnönjättäjän jäämistön säästöksi 162.506,81 euroa. Puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, joten leski ei ollut kuolinpesän osakas. Ainoana perijänä oli alaikäinen lapsi.

Perintöverotuksessa lesken hallintaoikeuden arvo oli laskettu jäämistön säästöstä 162.506,81 euroa. Hallintaoikeuden arvona oli vähennetty 97.504 euroa. Oikaisulautakunnan päätöksen mukaan hallintaoikeuden arvo laskettiin jäämistön säästöä suuremmasta asunnon 280.000 euron perintöverotusarvosta, jolloin hallintaoikeuden arvoksi tuli 168.000 euroa ja perintövero poistui kokonaan. Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut oikaisulautakunnan päätöstä.

Verotuskäytäntö

Verotuskäytäntö on ollut tältä osin epäyhtenäistä. Verohallituksen ohjeen 21.11.1983 no 12101/32/83 mukaan perillinen saa vähennyksenä osuuttaan vastaavan osan hallintaoikeuden koko arvosta vaikka asunnon arvo ylittäisi pesän säästön. Verotuskäytännössä on kuitenkin yleisesti myös noudatettu laskutapaa, jossa hallintaoikeusvähennystä ei voida laskea jäämistön säästöä suuremmasta arvosta.

Kannanotto

Lesken hallintaoikeuden arvo lasketaan asunnon käyvästä arvosta, vaikka asunnon käypä arvo olisi jäämistön säästöä suurempi. Hallintaoikeuden arvona voidaan kuitenkin vähentää enintään jäämistön säästöä vastaava määrä.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Jarmo Salminen


Sivu on viimeksi päivitetty 21.10.2013