KVL:2021/4

Antopäivä
18.2.2021
Diaarinumero
VH/365/02.05.04/2021
Arvonlisäverotus, Erityinen sijoitusrahasto, Hallinnointipalvelu

Ky oli vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetussa direktiivissä (2011/61/EU) ja vaihtoehtora-hastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahasto. Ky:tä oli pidettävä erityisenä sijoitusrahastona, jonka hallinnointi oli arvonlisäverotonta. A Oy myi B Oy:lle sijoitusrahasto Ky:n sijoituksiin liittyviä palveluja, jonka arvonlisäverokäsittelystä hakemuksessa oli kyse.

Ky:llä ei ollut omia työntekijöitä. Ky:n asioiden hoitamisesta vastasivat B Oy, C Oy ja D Oy, joilla oli oikeus käyttää Ky:n hallinnon ja muun toiminnan hoitamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. A Oy myi B Oy:lle palvelua, joka piti sisällään potentiaalisten sijoituskohteiden kartoittamista, analysoimista ja tutkimista tiettyjen sijoituskriteereiden perusteella. A Oy esitti sijoituskohteita B Oy:lle, valvoi sijoituksia, raportoi sijoituskohteiden tuotosta ja muiden kriteerien täyttymisestä vuosittain. Lisäksi A Oy avusti B Oy:tä potentiaalisiin sijoituskohteisiin liittyvissä selvityksissä ja avusti sijoituskohteisiin liittyvien sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa. B Oy ei olisi kyennyt täyttämään tehtäviään ilman A Oy:n tarjoamia palveluita.

Keskusverolautakunta katsoi, että A Oy:n myymillä sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvillä palveluilla oli luontainen ja keskeinen yhteys sijoitusrahaston hallinnoinnille tunnusomaiseen toimintaan siten, että sillä täytettiin erityisen sijoitusrahaston hallinnon erityiset ja olennaiset tehtävät. A Oy:n tarjoamat palvelut olivat luonteeltaan keskeisiä sijoitusrahaston sijoitustoiminnan kannalta. Palvelut muodostivat sijoitusrahaston toiminnan kannalta erillisen kokonaisuuden, joka oli erityinen ja olennainen osa sijoitusrahaston harjoittamaa arvonlisäverotonta toimintaa. A Oy:n myymät palvelut olivat siten arvonlisäverolain 41 ja 42 §:ssä tarkoitettuja arvonlisäverosta vapautettuja sijoitusrahaston hallinnointipalveluja.

Ennakkoratkaisu ajalle 18.2.2021 - 31.12.2023.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 41 § ja 42 §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta d, f ja g alakohdat
Unionin tuomioistuimen tuomiot
C-275/11, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH
C-169/04, Abbey National plc ja Inscape Investment Fund

Lainvoimainen