KVL:2020/43

Antopäivä
14.12.2020
Diaarinumero
VH/6775/02.05.04/2020
Henkilökohtaisen tulon verotus, Yhdistelmävakuutus, Vakuutusmaksu, Kapitalisaatiosopimus

Hakija suunnitteli ottavansa A Oy:n yksityishenkilöille tarjoaman yhdistelmävakuutuksen, johon sisältyivät säästöosa eli kapitalisaatiosopimus sekä riskiosa eli vakavan sairauden vakuutus. Yhdistelmävakuutuksessa vakuutuksenottajan maksamat suoritukset kohdistettiin säästöosan kapitalisaatiosopimukselle, joka saattoi olla kerta- tai jatkuvamaksuinen. Vakuutuksenottaja saattoi nostaa kapitalisaatiosopimuksesta kertyneitä säästöjä kertaluontoisesti tai kuukausittain.

Vakavan sairauden vakuutuksen vakuutusmaksut perittiin vakuutussopimuksessa sovitun mukaisesti kuukausittain kapitalisaatiosopimuksen pääomaan kirjatuista vakuutuksenottajan tekemistä suorituksista, eikä vakuutusmaksuja peritty kapitalisaatiosopimukselle kertyneestä tuotosta. Vakavan sairauden vakuutus sisälsi kertakorvauksena maksettavan turvan vakavan sairauden varalle.

Asiassa oli ratkaistavana, että katsottiinko yhdistelmävakuutustuotteen vakavan sairauden vakuutuksen vakuutusmaksun periminen kapitalisaatiosopimuksen varoista tuloverolain 35 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi suoritukseksi hakijan verotuksessa. Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksessa esitetyn selvityksen perusteella yhdistelmävakuutustuotteen sisältämä vakavan sairauden vakuutus oli kapitalisaatiosopimuksesta erillinen vakuutus, jonka vakuutusmaksuja voitiin luonnehtia verotuksessa hakijan elantomenoiksi. Kun hakijan vakavan sairauden vakuutuksen vakuutusmaksut perittiin vakuutussopimuksessa sovitun mukaisesti suoraan kapitalisaatiosopimuksen varoista, vastasi kyseinen suoritus taloudelliselta luonteeltaan tilannetta, jossa hakija teki kapitalisaatiosopimuksesta osittaisen takaisinnoston vakavan sairauden vakuutuksen vakuutusmaksun maksamiseksi. Kun tähän nähden otettiin huomioon tuloverolain 35 §:n 1 momentin säännöksen sanamuoto, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa vakavan sairauden vakuutuksen vakuutusmaksun perimistä kapitalisaatiosopimuksen varoista tuli pitää tuloverolain 35 §:n 1 momentissa tarkoitettuna suorituksena hakijan verotuksessa. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Tuloverolaki 35 § 1 mom.

Äänestys 7-1

Lainvoimainen