KVL:2019/16

Antopäivä
26.4.2019
Diaarinumero
VH/535/02.05.04/2019
Arvonlisäverotus, Verovelvollisuusryhmä, Pääliike ja sivuliike, Yksi arvonlisäverovelvollinen

A oli Suomeen sijoittautunut sivuliike, joka ei kuulunut verovelvollisuusryhmään missään valtiossa. Sivuliikkeen A pääliike oli toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut B, joka kuului sijoittautumisvaltiossaan verovelvollisuusryhmään. Asiassa oli kyse toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen pääliikkeen B:n Suomeen sijoittautuneelle sivuliikkeelle A:lle suorittamien yleissäännön alaisten palvelujen arvonlisäverokäsittelystä.

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen verovelvollisuusryhmän jäsenenä pääliike B oli osa verovelvollisuusryhmän muodostamaa arvonlisäverovelvollista kyseisessä jäsenvaltiossa. Sivuliikettä A oli pidettävä itsenäisenä direktiivissä tarkoitettuna verovelvollisena ja arvonlisäverolaissa tarkoitettuna liiketoiminnan harjoittajana. Pääliikkeen luovuttaessa yleissäännön alaisia palveluja Suomessa sijaitsevalle sivuliikkeelle A:lle, palveluiden myyntimaa oli Suomi, josta Suomen sivuliikkeen A:n tuli suorittaa arvonlisävero käännetyn verovelvollisuuden perusteella.

Ennakkoratkaisu ajalle 26.4.2019 – 31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 9 § 1 momentti, 13 a § 1 momentti, 18 § 2 momentti, 65 §, 66 §, 190 a §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 2 artiklan 1 kohdan c alakohta, 9 artikla, 11 artikla, 44 artikla ja 45 artikla
EUT asiassa C-7/13 (Skandia America Corp. (USA), filial Sverige)
Laki Verohallinnosta 14 § 1 momentti

Äänestys 6 - 1

(Ei lainvoim.)

Valitettu