Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

KVL:2019/18

Antopäivä
26.4.2019
Diaarinumero
VH/2977/02.05.04/2018
Arvonlisävero, Yhteistoimistopalvelu, Työpisteen vuokraus, Toimistotilan vuokraus, Kiinteän omaisuuden vuokraus, Palvelukokonaisuus

A Oy tarjosi neljänlaisia yhteistoimistopalveluja. Kolmessa palvelussa asiakas vuokrasi työpisteen tai työpisteitä. Työpiste oli joko nimeämätön tai nimetty. Yhdessä palvelussa asiakas vuokrasi lukollisen toimistotilan. Työpisteen tai toimistotilan käyttöoikeuden lisäksi palveluihin sisältyivät muun muassa turvallisuus- ja järjestelypalvelut, siivouspalvelut, internet-/WIFI-yhteys, tulostus- ja kopiointipalvelut, ilta- ja aamiais- ja muut tapahtumat.

Työpisteen käyttöoikeuden katsottiin muodostuvan ensisijaisesti työpisteen käytettävyydestä työn tekemiseen. Kun työpiste sijaitsi samassa tilassa muiden työpisteiden kanssa, työpisteen käyttäjälle ei katsottu muodostuvan yksinomaista oikeutta hallita kiinteistöä ja sulkea muut henkilöt tämän oikeuden käyttämisen ulkopuolelle. Kyse ei ollut siten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetusta "kiinteän omaisuuden vuokrauksesta". Työpisteen käyttöoikeus ja muut palvelut liittyivät niin läheisesti yhteen, että ne muodostivat objektiivisesti tarkasteltuna yhden jakamattoman taloudellisen suorituksen, jonka paloittelu osiin olisi keinotekoista. Kyse oli siten yhdestä palvelusta, jonka myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa AVL 1 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

A Oy:n luovuttaessa palvelun, johon sisältyi lukollisen toimistotilan käyttöoikeus, A Oy kilpaili samoilla markkinoilla muiden toimistotiloja tarjoavien toimijoiden kanssa. Lukollisen toimistotilan käyttöoikeuden luovuttamisessa oli kyse unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetusta "kiinteän omaisuuden vuokrauksesta" eli AVL 27 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Toimistotilan käyttöoikeuden luovuttaminen ja muut palvelut liittyivät niin läheisesti yhteen, että ne muodostivat objektiivisesti tarkasteltuna yhden jakamattoman taloudellisen suorituksen, jonka paloittelu osiin olisi keinotekoista. Kyse oli palvelusta, jota oli kokonaisuutena pidettävä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisena, josta ei ollut suoritettava arvonlisäveroa AVL 27 §:n tai 29 §:n perusteella.

Ennakkoratkaisu ajalle 26.4.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 27 §, 28 §, 29 § 1 momentti 4 kohta, 30 § 1 momentti
Euroopan unionin neuvoston täytäntöönpanoasetuksen 282/2011 siten kuin se on muutettuna asetuksella 1042/2013 13 b artikla
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta l alakohta

lainvoimainen

KHO 24.9.2020 T 3747 vuosikirja (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2019