KVL:2019/6

Antopäivä
15.2.2019
Diaarinumero
VH/2747/02.05.04/2018
Arvonlisäverotus, Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen, Kuntapalautukseen oikeuttava käyttö, Purkukulut, Vähennysoikeus

Kunnan koulukäytössä oleva vanha koulukeskus oli tarkoitus purkaa ja tilalle rakentaa uusi koulukeskus. Useasta sopimuksesta muodostuvan järjestelyn tarkoitus oli, että X rahoittaa vanhan koulukeskuksen purkamisen ja uuden koulukeskuksen rakentamisen kiinteistöleasingjärjestelyllä. X:n perimä kiinteistöleasingvuokra oli yksinomaan korvausta koulukeskuksen käytöstä, ensin vanhan koulukeskuksen ja sitten uuden koulukeskuksen käyttöoikeudesta. Koulutoiminnassa olevan koulukeskuksen käyttö oli kunnan kuntapalautukseen oikeuttavassa toiminnassa.

Kiinteistöjen leasingvuokrasta oli suoritettava arvonlisäveroa, jos X hakeutui kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana arvonlisäverovelvolliseksi (AVL 30 §) ja kiinteistö vuokrattiin kuntapalautukseen oikeuttavaan toimintaan eli vähennykseen oikeuttavaan käyttöön pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Merkitystä ei ollut sillä, että vanha koulukeskus oli tarkoitus purkaa kesken sopimuskauden. Vanhan koulukeskuksen purkamisesta ja uuden koulukeskuksen rakentamisesta aiheutuvat kulut olivat suoraan ja välittömästi verollisen kiinteistön vuokraustoiminnan kuluja ja siten AVL 102 § 1 momentin mukaan vähennyskelpoisia.

Ennakkoratkaisu ajalle 15.2.2019 – 31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 27 § 1 mom, 30 § 1 mom, 102 § 1 kohta, 130 § 1 mom, 133 § 1 mom
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 14 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta, 24 artiklan 1 kohta ja 168 artiklan a alakohta
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-209/14 NLB Lea-sing d.o.o, annetun tuomion kohta 45, asiassa C-104/12 Becker, annetun tuomion kohta 22 ja asiassa C-408/98 Abbey National
Laki Verohallinnosta 14 § 1 mom.

KHO 6.7.2020 T 2978 (kumottu ja palautettu)