KVL:2018/58

Antopäivä
20.12.2018
Diaarinumero
VH/2131/02.05.04/2018
Elinkeinotulon verotus, Arvopapereiden lainaus, Ulkomainen selvitysyhteisö

Hakemuksen mukaan hakija aikoi aloittaa yhdysvaltalaisia arvopapereita koskevan lainaustoiminnan. Hakijan oli tarkoitus antaa lainaksi sellaisia osakkeita, joiden markkinapaikka oli Yhdysvalloissa, sekä Yhdysvaltojen liikkeeseen laskemia joukkolainoja.

Osakkeita koskevien arvopaperilainaussopimusten selvitykset teki Yhdysvalloissa B, joka oli Yhdysvaltojen keskuspankin jäsen ja rekisteröitynyt Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle selvitysyhteisöksi. Hakemuksen mukaan B:n toimintaa selvitysyhteisönä valvoi arvopaperimarkkinaviranomaisen lisäksi myös X:n osavaltion viranomainen. Joukkolainoja koskevat arvopaperilainaussopimukset selvitettiin Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmän ylläpitämässä järjestelmässä.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa yksilöityjä selvitysyhteisöjä voitiin pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 6 momentin 5 kohdassa tarkoitettuina ulkomaisina selvitysyhteisöinä. Ennakkoratkaisu verovuosille 2018 ja 2019.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 6 mom. 5 kohta

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.

Lainvoimainen