CSN:2018/58

Har getts
20.12.2018
Diarienummer
VH/2131/02.05.04/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Värdepapperslån, Utländsk clearingorganisation

Enligt ansökan hade sökanden för avsikt att inleda utlåningsverksamhet med amerikanska värdepapper. Sökanden hade för avsikt att låna ut aktier vars marknadsplats fanns i Förenta staterna och masskuldebrevslån som Förenta staterna hade emitterat.

De avtal om värdepappersutlåningen som gällde aktier clearades i Förenta staterna hos B, som var medlem i Förenta staternas centralbank och som hade registrerat sig som clearingorganisation hos Förenta staternas värdepappersmarknadsmyndighet. Utöver värdepappersmarknadsmyndigheten hade också myndigheten i delstaten X enligt ansökan tillsyn över B:s verksamhet som clearingorganisation. De avtal om värdepappersutlåning som gällde masskuldebrevslån clearades i ett system som upprätthålls av det amerikanska centralbankssystemet.

Centralskattenämnden ansåg att de i ansökan specificerade clearingorganisationerna kunde betraktas som utländska clearingorganisationer som avses i 6 § 6 mom. 5 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2018 och 2019.

6 § 6 mom. 5 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Beslutet publiceras endast som kort referat.

Lagakraftvunnet