KVL:2017/55

Antopäivä
13.10.2017
Diaarinumero
A83/8210/2017
Elinkeinotulon verotus , Menon vähennyskelpoisuus, Osakepalkkiojärjestelmä

Hakemuksen mukaan A Oyj aikoi tarjota avainhenkilöilleen osakepalkkiojärjestelmän, jonka hallinnointi oli ulkoistettu B Oy:lle. Järjestelyssä B Oy perusti A Oyj:n osakkeiden hankintaa varten C Holding Oy:n, minkä jälkeen osapuolet solmivat kolmikantaisesti hallinnointisopimuksen sekä siihen liittyvän rahoitussopimuksen. A Oyj myönsi C Holding Oy:lle limiittilainan, jolla C Holding Oy hankki pörssistä omistukseensa A Oyj:n osakkeita annettavaksi yhtiön avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän puitteissa. Limiittilainan lyhennykset oli tarkoitus järjestää siten, että lainapääomaa kuitattiin osakkeiden hankintamenon määrällä sitä mukaa kun C Holding Oy luovutti A Oyj:n osakkeita osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille.

Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksessa kuvatussa järjestelyssä oli kyse A Oyj:n avainhenkilöiden palkitsemisesta, johon liittyvät menot yhtiöllä oli lähtökohtaisesti oikeus EVL 7 §:n sekä 8 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla vähentää. Osakepalkkiojärjestelmiä varten hankittavien omien osakkeiden hankintamenon vähennyskelpoisuutta on kuitenkin rajoitettu EVL 18 §:n 3 momentin säännöksellä.

Hakemuksessa kuvatussa järjestelyssä A Oyj ei hankkinut osakepalkkiojärjestelmän perusteella annettavia omia osakkeitaan. Sen sijaan hankinnat teki B Oy:n omistama C Holding Oy, joka myöhemmin luovutti osakkeet sopimusperusteisesti suoraan A Oyj:n palkitsemisjärjestelyn piiriin kuuluville henkilöille.

Kun otettiin huomioon EVL 18 §:n 3 momentin säännöksen sanamuoto, keskusverolautakunta katsoi, että osakkeiden hankintamenoa vastaavat suoritukset C Holding Oy:lle olivat ilman kyseisessä säännöksessä säädettyjä rajoituksia EVL 7 §:n nojalla A Oyj:n verotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Ennakkoratkaisu verovuosille 2017–2019.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 § ja 18 § 3 mom.

Ään. 4-4

KHO 8.3.2019, T 825 vuosikirja (ei muutosta)