KVL:2016/50

Antopäivä
11.11.2016
Diaarinumero
A47/8210/2016
kotipaikan siirto, rajat ylittävä sulautuminen, väliyhteisö

Luonnollinen henkilö A omisti B Inc. –nimisen yhtiön, jonka kotipaikka oli Brittiläisillä Neitsytsaarilla. Verovuodelta 2015 antamallaan veroilmoituksella Suomessa yleisesti verovelvollinen A oli ilmoittanut B Inc.:n ulkomaisena väliyhteisönä.

B Inc.:n kotipaikka oli tarkoitus siirtää hakemuksessa selvitetyllä tavalla Brittiläisiltä Neitsytsaarilta Kyprokselle. Hakemuksen mukaan mainittu kotipaikan siirto voitiin yhtiöoikeudellisesti toteuttaa purkamatta yhtiötä. Kotipaikan siirron jälkeen yhtiö oli tarkoitus sulauttaa osakeyhtiölain 16 luvun 19 §:n mukaisesti B Inc.:n tytäryhtiöön C Oy:öön tai johonkin toiseen A:n omistamaan suomalaiseen osakeyhtiöön.

Hakemusasiakirjoissa esitetyn selvityksen mukaan B Inc. lakkasi olemasta juridisena henkilönä Brittiläisillä Neitsytsaarilla ja yhtiö jatkoi kotipaikan siirron jälkeen varoineen ja velkoineen Kyproksen lainsäädännön alaisena yhtiönä. Kyproksella yhtiö oli tarkoitus rekisteröidä yhtiömuodoltaan sellaiseksi, että se kuului yritysjärjestelydirektiivin soveltamisalaan, ja että se oli mahdollista sulauttaa toisessa EU-valtiossa asuvaan yhtiöön.

Keskusverolautakunta katsoi, että B Inc. ei purkaudu verotuksessa EVL 51 d §:ssä tarkoitetulla tavalla, mikäli kotipaikan siirto ja sitä seuraava sulautuminen toteutetaan hakemuksessa kuvatulla tavalla. Siten hakemuksessa kuvatusta kotipaikan siirrosta ja sitä seuraavasta sulautumisesta ei myöskään muodostu A:n verotuksessa väliyhteisötuloa.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 51 d §, 52 §, 52 a § ja 52 b §

Tuloverolaki 28 §

Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 4 §

Lainvoimainen