KVL:2016/20

Antopäivä
22.4.2016
Diaarinumero
A88/8210/2015
arvonlisävero, vastaanottopalvelu, kulujen edelleen laskutus, liittymisperiaate, terveyden- ja sairaanhoitopalvelu

X Oy suoritti kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 13 §:ssä tarkoitettua vastaanottopalvelua. Palvelu sisälsi majoituksen, vastaanotto- ja käyttörahan, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut, työ- ja opintotoiminnan sekä ateriat. Palvelu myytiin Maahanmuuttovirastolle. Vastaanottopalvelun sisältö vaihteli tapauskohtaisesti. Veloitetun korvauksen suuruus määräytyi vastaanottopalvelua vastaanottavien henkilöiden lukumäärän perusteella. Lisäksi X Oy suoritti vastaanottopalveluun liittyviä perustamis- ja ylläpitopalveluja. Perustamis- ja ylläpitokustannukset X Oy veloitti Maahanmuuttovirastolta aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Vastaanottopalvelua ja siihen liittyvien perustamis- ja ylläpitopalvelujen veloitusta oli pidettävä yhtenä palvelukokonaisuutena, jonka arvonlisäverokäsittely määräytyi yhtenäisesti. Palvelukokonaisuuden myynnistä tuli suorittaa arvonlisäveroa 24 prosentin mukaan.

Edellä esitetyn lisäksi X Oy veloitti Maahanmuuttovirastolta eräitä kuluja aiheutuneiden kustannusten mukaan. Nämä kulut olivat esimerkiksi ambulanssikuljetuksista aiheutuneita kuluja, erityissairaanhoidon kuluja ja hammaslääkärikuluja. X Oy:llä ei ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lupaa.

Kulujen edelleen laskuttamiseen sovellettiin arvonlisäverolain myyntiä koskevia säännöksiä. X Oy:llä ei ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lupaa. X Oy:n tuli suorittaa terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen edelleen laskuttamisesta arvonlisäveroa. Sovellettava verokanta oli 24 prosenttia.

Ennakkoratkaisu ajalle 22.4.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 18 § 1 momentti, 34 § 1 momentti, 35 §, 37 §, 38 §, 73 §, 84 §

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 13 § 2 momentti.

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (1521/1990) 4 §.

EUT asiassa C-41/04 (Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV.

Lainvoimainen

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä