KVL:2015/26

Antopäivä
28.8.2015
Diaarinumero
A23/8210/2015
arvonlisävero, verovelvollisuusryhmä, arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus

Pankit ovat eronneet A pankkiryhmästä ja tulevat liittymään B pankkiryhmään. Myöhemmin pankit tulevat myös eroamaan X verovelvollisuusryhmästä, johon A pankkiryhmä kuuluu ja pankit tulevat liittymään Y verovelvollisuusryhmään, johon B pankkiryhmä kuuluu. X verovelvollisuusryhmä suorittaa pankeille pankkitoiminnan järjestelmäpalveluja sekä siirtymävaiheeseen liittyviä määrittely-, suunnittelu- ja ohjelmointitöitä. Palveluja suoritetaan sekä pankkien kuuluessa X verovelvollisuusryhmään että mahdollisesti vielä sen jälkeen, kun pankit ovat eronneet X verovelvollisuusryhmästä ja ovat liittyneet Y verovelvollisuusryhmään.

X verovelvollisuusryhmän ei ollut suoritettava arvonlisäveroa palvelujen suorittamisesta samaan verovelvollisuusryhmään kuuluville pankeille, jotka olivat eronneet A pankkiryhmästä eivätkä kuuluneet mihinkään pankkiryhmään tai jotka olivat eronneet A pankkiryhmästä ja liittyneet B pankkiryhmään. X verovelvollisuusryhmän oli suoritettava arvonlisäveroa niistä toiseen verovelvollisuusryhmään liittyneille pankeille suoritetuista palveluista, joiden osalta arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyi AVL 15 §:n perusteella sen jälkeen, kun pankit olivat eronneet X verovelvollisuusryhmästä. X verovelvollisuusryhmän ei ollut suoritettava arvonlisäveroa niistä toiseen verovelvollisuusryhmään liittyneille pankeille suoritetuista palveluista, joiden osalta arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus oli AVL 15 §:n perusteella syntynyt pankkien kuuluessa X verovelvollisuusryhmään.

X verovelvollisuusryhmän suorittamista pankkitoiminnan järjestelmäpalveluista oli sovittu tätä koskevassa palvelusopimuksessa. Sopimuksessa oli sovittu myös irtisanomisajalta maksettavasta korvauksesta. Palvelusopimuksen mukainen palvelumaksu ja järjestelmän parantamismaksu veloitettiin myös irtisanomisajalta, vaikka palveluja ei enää suoritettu. Korvaus veloitettiin joko yhtenä eränä tai kuukausittain irtisanomisajan kuluessa.

Pankit maksoivat palvelusopimuksen päättymisen vuoksi aikaisemmin suoritetuista palveluista enemmän kuin mitä ne olisivat maksaneet näistä palveluista, jos sopimuksen voimassaolo olisi jatkunut. Kyse oli arvonlisäverollisen palvelun myynnin hinnan oikaisuerästä. X verovelvollisuusryhmän ei tullut suorittaa korvauksen veloittamisesta arvonlisäveroa, koska arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus oli kyseisten palvelujen osalta syntynyt pankkien kuuluessa X verovelvollisuusryhmään. Ennakkoratkaisu ajalle 28.8.2015-31.12.2016. Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 13a § 1 momentti, 15 § 1 momentti 1 ja 2 kohta, 18 § 1 momentti, 41 §

Lainvoimainen