KVL:2015/3

Antopäivä
11.2.2015
Diaarinumero
D:A57/8210/2014
arvonlisävero, pysäköintitoiminta, lyhyt- ja pitkäaikainen pysäköinti, metron liityntäpysäköinti

Pysäköintiyhtiö vuokrasi pysäköintitoiminnassa käyttämänsä tilat kolmelta kiinteistöosakeyhtiöltä. Ennakkoratkaisussa oli kyse siitä, miltä osin pysäköintiyhtiön harjoittamaa toimintaa voitiin pitää AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna toimintana.

Pysäköintiyhtiö luovutti pysäköintipaikkoja lyhyt- ja pitkäaikaisilla sopimuksilla siten, että pysäköintipaikkojen luovuttaminen ei perustunut asemakaavamääräyksiin. Pysäköintipaikkojen luovuttaminen oli AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua toimintaa.

Pysäköintiyhtiö luovutti asemakaavamääräyksiin perustuen pysäköintipaikkoja asunto-osakeyhtiöille. Kyse oli AVL 27 §:n mukaisesta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Pysäköintipaikkojen luovuttaminen kuului samaan kokonaisuuteen asuinhuoneistojen käyttöoikeuden kanssa ja näillä tuli olla sama arvonlisäverokohtelu.

Asemakaavamääräyksissä pysäköintipaikkoja oli osoitettu myös metron liityntäpysäköintipaikoiksi. Nämä pysäköintipaikat eivät liittyneet asuinhuoneistojen käyttöoikeuteen. Pysäköintipaikkojen luovuttaminen oli AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua toimintaa.

Lisäksi pysäköintipaikkoja luovutettiin lyhytaikaisesti kauppakeskuksen asiakkaille ja yrittäjille tuntiperusteista maksua vastaan. Pysäköintipaikkojen luovuttaminen kauppakeskuksen asiakkaille ei liittynyt asuin- tai liikehuoneiston käyttöoikeuteen. Myöskään pysäköintipaikkojen lyhytaikainen luovuttaminen kauppakeskuksen yrittäjille samalla tavalla ilman erillistä sopimusta ei liittynyt liikehuoneiston käyttöoikeuteen. Kyse oli siten AVL 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta arvonlisäverollisesta pysäköintipaikkojen luovuttamisesta.

X Oy Ennakkoratkaisu ajalle 11.2.2015 - 31.12.2016.
Arvonlisäverolaki 27 § 1 momentti, 28 § 1 momentti, 29 § 1 momentti 5 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta 1 alakohta ja 2 kohdan 1 alakohdan b alakohta
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-178/88 (Morten Henriksen)

KHO T 1158 6.4.2016 vuosikirja (kumottu)