Uppbyggandet av det positiva kreditupplysningsregistret framskrider

10.10.2022

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret framskrider enligt schemat och planerna inom Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen.

I år utförs det utvecklingsarbete för registret. Avsikten är att garantera att förverkligandet av det positiva kreditupplysningsregistret fungerar tekniskt och följer lagen. I takt med att projektet framskrider har intressentgrupperna möjlighet att genom testning säkerställa att deras egna system är kompatibla med det positiva kreditupplysningsregistret. På våren 2023 ska intressentgrupperna först anmäla sig till testningen och sedan utföra testen.

Mot slutet av hösten 2023 är det dags att anmäla sig som lämnare av uppgifter och ansöka om dataanvändningstillstånd. Dessa åtgärder gäller de kreditgivare som lämnar kredituppgifter till kreditupplysningsregistret och beställer utdrag ur kreditupplysningsregistret under den första fasen av registret. På våren 2024 anmäler kreditgivarna först den aktuella kreditstocken till registret och påbörjar därefter den egentliga användningen av registret.

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret fick i mitten av september en ny projektdirektör. Aino Sarakorpi tog vid den 12 september. Hon har tidigare arbetat som operativt ansvarig i projektet. Du kan läsa Ainos tankar om projektet i LinkedIn (linkedin.com).

Sidan har senast uppdaterats 10.10.2022