Tidsplan för testningen

7.11.2022

Avsikten med intressentgruppstestningen är att erbjuda en testmiljö för intressentgrupperna så att de kan testa hur de tekniska gränssnitten fungerar. Målet för intressentgruppstestningen är alltså gränssnitten och de testas till de delar man själv kommer att använda dem i produktionsfasen. Genom testningen kan varje intressentgrupp säkerställa sin tekniska förmåga att anmäla och ta emot uppgifter.

Genom intressentgruppstestningen går det att försäkra sig om att gränssnitten fungerar korrekt och felfritt. Ibruktagandet och verksamheten under produktionsfasen går smidigare och mer felfritt för alla parter om funktionerna har prövats och testats i förväg. Det går att reagera i tid på fel och ändringsbehov som upptäcks i testningsfasen.

I samband med testningen av gränssnitten kan intressentgrupperna också försäkra sig om att deras egna system och processer fungerar på önskat sätt.

Tidsplan för testningen

Intressentgruppstestningen omfattar både anmälan av uppgifter och förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret. Testningen pågår 2.5.2023–31.1.2024 och tidsperioden är indelad i två faser:

· Testningen inleds med anmälan av uppgifter, som testas 2.5–31.10.2023.

· De intressentgrupper som använder uppgifter testar förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret 1.9.2023–31.1.2024.

Det rekommenderas dock att testningen fortsätter även efter dessa tidsperioder.

Noggrannare information om testningen och tidsplanerna ges i anvisningarna för intressentgruppstestning, som publiceras på webbsidorna för det positiva kreditupplysningsregistret i januari 2023.

Det arrangeras evenemang för intressentgrupper om testningen som är avsedda för dem som testar före testningen börjar och medan den pågår. Evenemangen ordnas som Teams-webbmöten. Vid evenemangen för intressentgrupper är det möjligt att ställa frågor samt diskutera om testningen både med personer i projektet och med representanter för övriga intressentgrupper.

Vi går igenom anvisningarna för testningen under ett evenemang för intressentgrupper i februari 2023. Under evenemanget går vi igenom testanvisningen för de tekniska gränssnitten och detaljer som anknyter till hur observationer ska antecknas. Vid evenemanget går vi också igenom exempeltestfall. Intressentgrupperna ska göra upp testfall som är relevanta för dem själva utifrån olika situationer som gäller anmälan och användning av uppgifter. Även ändrings- och felsituationer samt intressentgruppens egna processer ska beaktas.

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2022