Det positiva kreditupplysningsregistret har öppnats – kreditgivarna börjar använda registret då de fattar kreditbeslut

1.4.2024

Från och med i dag använder kreditgivare såsom banker i sina kreditbeslut uppgifterna ur det positiva kreditupplysningsregistret.

Det positiva kreditupplysningsregistret och e-tjänsten för privatpersoner har öppnats i dag den 1 april 2024 cirka kl. 12. Kreditgivarna har anmält sina krediter till registret från och med början av februari. Från och med denna dag börjar de också använda uppgifterna i registret då de fattar kreditbeslut.

Informationsinnehållet i det positiva kreditupplysningsregistret är omfattande. Det totala antalet krediter i registret har överskridit uppskattningen från Finlands Bank (143 miljarder euro), även om inte alla kreditgivare ännu inte har inlett sin anmälan. Det kan finnas flera orsaker till att uppskattningen har överskridits, som att till registret anmäls också sådana krediter som inte ingår i statistiken från Finlands Bank.

– Om alla dina krediter inte visas i e-tjänsten kan det bero på att kreditgivaren i fråga inte ännu har anmält alla uppgifter till vårt register. Vänta i lugn och ro om du upptäcker brister i dina egna krediter – kreditgivarna uppdaterar hela tiden sina uppgifter till registret. Du behöver inte kontakta det positiva kreditupplysningsregistret eller Skatteförvaltningen om bristerna, säger projektdirektör Aino Sarakorpi.

På sidan Anmälan av uppgifter på vår webbplats berättar vi om anmälningen och om vilka organisationer som ännu inte alls har anmält uppgifter till registret.

Kreditgivarna använder registret då de beviljar krediter

När en person ansöker om ett nytt lån kontrollerar kreditgivare såsom banker personens lånesituation i registret och kan på så sätt på ett bättre sätt än tidigare bedöma personens betalningsförmåga. – Målet med registret är att förhindra överskuldsättning och ge kreditgivarna mer aktuell information än tidigare som stöd för kreditbeslutet.

För privatpersoner erbjuder registret en möjlighet att se sina egna krediteroch utifrån det kan de också själva få en bättre helhetsbild av sin ekonomiska situation. I registret har det bland annat sparats konsumentkrediter, bostadslån, studielån och kreditsaldon för kreditkort för privatpersoner.

– Privatpersoner behöver i regel inte göra någonting när registret öppnas. De kan dock bekanta sig med e-tjänsten och granska uppgifterna om sina egna krediter. Det går också att anmäla ett frivilligt kreditförbud för sig själv i registret oberoende av om det fortfarande finns brister i uppgifterna om krediterna eller inte, berättar Sarakorpi.

Utdraget ur kreditupplysningsregistret bildas inte automatiskt

Utdraget ur kreditupplysningsregistret visas inte automatiskt i e-tjänsten för privatpersoner. Utdraget bildas endast när en person ansöker om en ny kredit eller en ändring i sitt befintliga kreditavtal.

– En kund ser sitt eget utdrag ur kreditupplysningsregistret endast om kreditgivaren har beställt ett sådant om kunden. I registret visas det vilken kreditgivare som har begärt utdraget ur kreditupplysningsregistret, när detta har skett och för vilket ändamål. Om du loggade in i dag är det alltså sannolikt att det inte finns något utdrag ur kreditupplysningsregistret i registret, utan endast dina giltiga krediter. Om du däremot har ansökt om en ny kredit i dag efter att registret redan har öppnats har det skapats ett utdrag ur kreditupplysningsregistret i registret, påpekar Sarakorpi.

Vem som helst kan inte använda uppgifterna i registret. I lagen fastställs det noggrant vem som får använda uppgifterna i registret och vilka uppgifter som samlas i registret. I registret visas krediter som beviljats till personer samt uppgifter om betalningsdröjsmål för krediterna, men inte till exempel enskilda betalningar som gjorts med ett kreditkort. I registret visas inte heller anteckningar om betalningsstörningar, kundens alla avbetalningar eller en eventuell utsökningssituation.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2024