Mottagningarna om funktioner för intressentgrupper börjar i augusti 2022

12.8.2022

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret ordnar på hösten 2022 regelbundna mottagningar om funktioner för det kommande registrets anmälningsskyldiga aktörer (kreditgivare och förvärvare). På mottagningarna går vi igenom anmälan av uppgifter i detalj steg för steg.

Den första mottagningen om funktioner ordnas som ett Teams-evenemang redan tisdagen den 16 augusti kl. 14.30–16.00. Efter det ordnas mottagningarna regelbundet varannan tisdag vid samma tidpunkt, dvs. kl. 14.30–16.00.

På mottagningarna om funktioner går projektets funktionella experter igenom anmälan av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret med hjälp av gränssnittsbeskrivningar, utkastet till anvisningarna för anmälan och exempel. Avsikten är att hjälpa intressentgrupper att specificera sina egna system, att svara på intressentgruppernas frågor samt att samla respons och idéer från intressentgrupperna om eventuella utvecklingsbehov för gränssnittsbeskrivningarna. Den slutliga tekniska dokumentationen publiceras den 1 februari 2023 och intressentgruppstestningen inleds den 1 maj 2023.

Även en intressentgruppsansvarig och en lagexpert deltar i mottagningarna om funktioner för att intressentgruppernas frågor ska kunna besvaras på ett så uttömmande sätt som möjligt.

Det kräver inga förhandsförberedelser eller efterarbeten för intressentgrupperna att delta i mottagningarna om funktioner. Man har dock större nytta av mottagningarna om man i någon mån i förväg har bekantat sig med gränssnittsbeskrivningarna och med det informationsinnehåll som ska anmälas.

Inbjudan till mottagningarna om funktioner samt länken till Teams-mötet skickas i början av augusti till den sändlista för intressentgrupper som projektet har sammanställt.

Om du inte tidigare varit på projektets sändlista men vill delta i mottagningarna om funktioner kan du skicka e-post till oss på adressen luottotietorekisteri(at)vero.fi

Välkommen till mottagningarna om funktioner!

Sidan har senast uppdaterats 12.8.2022