Användning av inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Prestationsbetalare anmäler uppgifterna till registret i realtid inom fem dagar efter utbetalningsdagen, separat för varje transaktion och varje inkomsttagare.

Uppgifterna kan anmälas via det tekniska gränssnittet och i e-tjänsten på en webblankett eller via laddningstjänsten. Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på en pappersblankett.

Inkomstregistret utvecklas i samarbete

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den respons som vi får. Driftsavbrott som beror på utvecklingsarbetet förekommer vanligtvis en gång i månaden. Under avbrottet publicerar vi en ny version av systemet för produktion.

Även sporadiska serviceåtgärder och ändringar i de andra systemen påverkar användningen av inkomstregistret.

Utveckling av inkomstregistret

Serviceavbrott i inkomstregistret och RSS-flödet

Vi informerar om driftsavbrotten också i produktionsmeddelandet.