Användning av inkomstregistret

Inkomstregistret tas i bruk stegvis.

1. Löner: löner utbetalda 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret.

2. Förmåner: pensioner och förmåner utbetalda 1.1.2021 eller senare ska anmälas till inkomstregistret.

  • Gränssnittsbeskrivningar av sändning av uppgifter har publicerats 11.6.2018.
  • Gränssnittsbeskrivningar av datadistribution har publicerats 26.9.2018.
  • Dokumentet Strategi för införande (pdf) har publicerats 19.6.2019. Den innehåller en allmän beskrivning av införandet i inkomstregisterprojektet, en tidtabell samt principer och riktlinjer för införandena inom projektet.
  • Omfattande testning utförs 2019.

3. Inkomstregistrets e-tjänst öppnades för inkomsttagare 1.1.2019.

Observera

- Ingen information om tiden före 2019 överförs till inkomstregistret.
- Inga gränser i euro finns för anmälan, utan alla inkomster ska anmälas.
- Införandet gäller alla anmälare på en gång, utan övergångstider.
- Anmälan och visning av information i inkomstregistrets e-tjänst förutsätter Suomi.fi-identifiering.
- Användning av det tekniska gränssnittet förutsätter ett certifikat.

Sändningskanaler

Anmälan av information är möjligt via det tekniska gränssnittet, via e-tjänsten antingen i laddningstjänsten eller på webblankett eller av särskild orsak på papper.

Informationsanvändares affärsverksamhetsvalideringar

Skatteförvaltningen publicerar tillsammans med andra informationsanvändare affärsverksamhetsvalideringar som inte ingår i inkomstregistrets schema för anmälan om löneuppgifter. Genomförandet av affärsverksamhetsvalideringar är frivilligt för programvaruutvecklare som genomför anmälningar som sänds till inkomstregistret. 

Valideringar som genomförs i löneförvaltningsprogrammen säkerställer att informationsanvändare kan använda den information som lämnats till inkomstregistret som sådan.

Mer information om affärsverksamhetsvalideringar finns på Skatteförvaltningens webbplats för utvecklare (vero.fi).