Aktuellt för programutvecklare

Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla inkomstregistret. Driftsavbrott som beror på utvecklingsarbetet förekommer regelbundet. Under avbrottet gör vi servicearbete i tjänsten eller publicerar en ny version av systemet för produktion.

Även sporadiska serviceåtgärder och ändringar i de andra systemen påverkar användningen av inkomstregistret.

Serviceavbrott i inkomstregistret och RSS-flödet

Vi informerar om driftsavbrotten också i produktionsmeddelandet

Läs mer om våra utvecklingsplaner och om hur vi utvecklar inkomstregistret i samarbete med intressentgrupperna

Inkomstregistret stödjer programvaruutvecklare

Vi deltar regelbundet i Skatteförvaltningens evenemang för programvaruutvecklare.

Ta del av schemat för evenemangen och mer information på Skatteförvaltningens webbplats (på finska) 

Vi berättar om ändringarna även i  leveransbeskrivningarna och nyheterna på vår webbplats.

Ta del av leveransbeskrivningar (på finska)

Ta del av de senaste nyheterna

Dessutom brukar vi ha två evenemang om årsändringarna, nämligen en informationsdag för programvaruhusen i maj/juni och ett kundevenemang i november/december. På det förstnämnda redogör vi för planerade förändringar och på det senare presenterar vi förändringar som ska genomföras.

Om kommande evenemang och material från evenemang på svenska

Kontakta oss

Vi har följande kontaktkanaler för programvaruutvecklare:

I formuläret Programutvecklarnas kontaktuppgifter (på finska) kan du anmäla och uppdatera kontaktpersonerna i fråga om ditt program.

På observationsblanketten anmäler du om tekniska observationer eller störningar i inkomstregistret.

Inkomstregistrets kundservice ger råd om anmälan och distribution av uppgifter.

Om du har frågor om programvaruutveckling, kan du skicka dem per e-post till ohjelmistotalot(at)vero.fi. Ange ”Inkomstregistret” i rubrikfältet.

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2024