Stängning av certifikatet

Om användarens privata nyckel försvunnit eller hamnat i fel händer, ska certifikatet stängas. Ett certifikat måste också stängas då, när det är onödigt.

Inkomstregisterenheten kan stänga ett certifikat till exempel när ett avtal som berättigar till användning av tjänsten upphör eller då det är uppenbart att certifikatet missbrukats.

Begär stängning av certifikatet per telefon:

Under tjänstetiden

Inkomstregistrets kundservice: 029 497 55
vardagar kl. 9–16.15

Utanför tjänstetiden

Endast brådskande stängning av certifikat: +358 9 427 34 834