Stängning av certifikatet

Begär stängning av certifikat om

  • den privata nyckeln för certifikatet som du använder tappas eller kommer till en utomståendes kännedom
  • du misstänker att den privata nyckeln har kommit till en utomståendes kännedom
  • certifikatet är onödigt.

Certifikatutfärdaren kan stänga ett certifikat till exempel när ett avtal som berättigar till användning av tjänsten upphör eller om det är uppenbart att det beviljade certifikatet har missbrukats.

Kontakta inkomstregistrets kundservice

Vår kundservice ansvarar för stängning av inkomstregistrets och Skatteförvaltningens certifikat.

Begär stängning av produktionscertifikat per telefon:

Måndag–fredag kl. 9–16

  • Inkomstregistrets kundservice: 029 497 550

Andra tider

  • Jour: +358 9 427 34 834 (endast i brådskande situationer där certifikatet har äventyrats)
Sidan har senast uppdaterats 7.9.2023