Spärrning av certifikatet

Om användarens privata nyckel försvunnit eller hamnat i fel händer, ska certifikatet spärras. Ett certifikat måste också spärras om det är onödigt.

Inkomstregisterenheten kan spärra ett certifikat till exempel när ett avtal som berättigar till användning av tjänsten upphör eller då det är uppenbart att certifikatet missbrukats.

Begär spärrning av certifikatet per telefon:

Under tjänstetiden

Inkomstregistrets kundservice: 029 497 55
vardagar kl. 9–16.15

Utanför tjänstetiden

Endast brådskande spärrning av certifikat: +358 9 427 34 834

Sidan har senast uppdaterats 1.10.2019