Anvisningar för privatpersoner

På denna sida har vi samlat inkomstregistrets anvisningar till privatpersoner och hushåll.

  • Varje anvisning har en giltighetstid och versionshistoria.
  • Om du korrigerar gamla anvisningar ska du använda anvisningarna för tidpunkten i fråga.

I anvisningarna har de i exemplen nämnda socialförsäkringsavgifterna för arbetstagare och arbetsgivare beräknats enligt procentsatserna för giltighetsåret, om inte annat nämns i anvisningen.

Detaljerade anvisningar till hushåll
Den nyaste anvisningen Giltig fr.o.m. Tidigare anvisningar

Hushåll som arbetsgivare

Anvisning är avsedd för hushåll som betalar lön eller övriga förvärvsinkomster och anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

I denna anvisning beskrivs

  • uppgifter som behövs vid anmälan i de vanligaste betalningssituationerna
  • tidsfristerna för anmälan
  • kanaler för anmälan av uppgifter
  • korrigering av inlämnade uppgifter
  • skötande av arbetsgivarskyldigheter
  • exempel på olika betalningssituationer och de anmälningar som lämnas in vid de olika situationerna.

‚Äč1.1.2023–

Tidigare versioner av anvisningen till hushåll

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023