Anvisningar för privatpersoner

På denna sida har vi samlat inkomstregistrets anvisningar till privatpersoner och hushåll.

Varje anvisning har en giltighetstid och versionshistoria. Om du korrigerar gamla anvisningar ska du använda anvisningarna för tidpunkten i fråga.

I anvisningarna har de i exemplen nämnda socialförsäkringsavgifterna för arbetstagare och arbetsgivare beräknats enligt procentsatserna för giltighetsåret, om inte annat nämns i anvisningen.

Detaljerade anvisningar till hushåll
Den nyaste anvisningen Giltig fr.o.m. Tidigare anvisningar

Hushåll som arbetsgivare

Anvisning är avsedd för hushåll som betalar lön eller övriga förvärvsinkomster och anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

I denna anvisning beskrivs

  • uppgifter som behövs vid anmälan i de vanligaste betalningssituationerna
  • tidsfristerna för anmälan
  • kanaler för anmälan av uppgifter
  • korrigering av inlämnade uppgifter
  • skötande av arbetsgivarskyldigheter
  • exempel på olika betalningssituationer och de anmälningar som lämnas in vid de olika situationerna.

‚Äč1.1.2022–

Tidigare versioner av anvisningen till hushåll