Anvisningar för hushåll

Anmäl de prestationer som du betalat ut till inkomstregistret om

För de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret finns ingen nedre gräns i euro eller åldersgräns – anmäl alltså alla löner och arvoden oberoende av beloppet som du betalat ut till arbetstagare i alla åldrar.

Med hushåll avses privatpersoner eller dödsbon.

Ta reda på dina skyldigheter som arbetsgivare

Skyldigheterna påverkas av om du betalar ut lön eller ersättning för arbete. Även lönebeloppet och arbetstagarens ålder påverkar.

Ta reda på dina skyldigheter med hjälp av Skatteförvaltningens hjälpfrågor

Du får anvisningar om hur du verkställer förskottsinnehållning och uppdragsgivarens andra skyldigheter i olika situationer. På webbplatsen kan du även läsa hur lönen och arbetsersättningen skiljer sig från varandra.

Detaljerade anvisningar och exempel

Om du behöver exempel eller detaljerade anvisningar för anmälan, kan du ta del av våra detaljerade anvisningar:

Hushåll som arbetsgivare

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2024