Anvisningar för privatpersoner

På denna sida har vi samlat inkomstregistrets anvisningar till privatpersoner och hushåll.

Varje anvisning har en giltighetstid och versionshistoria. Om du korrigerar gamla anvisningar ska du använda anvisningarna för tidpunkten i fråga.

I anvisningarna har de i exemplen nämnda socialförsäkringsavgifterna för arbetstagare och arbetsgivare beräknats enligt procentsatserna för giltighetsåret, om inte annat nämns i anvisningen.

Detaljerade anvisningar till hushåll
Den nyaste anvisningen Giltig fr.o.m. Tidigare anvisningar
Hushåll som arbetsgivare ‚Äč1.1.2022– Tidigare versioner av anvisningen till hushåll