Anmälan till inkomstregistret och corona

Min löneräknare är i coronakarantän och därför försenas min anmälan till inkomstregistret. Måste jag betala förseningsavgift på grund av detta?

Coronaläget kan medföra svårigheter för företagare, företag och bokförare att lämna in anmälningar till inkomstregistret. Om anmälan av utbetalda löner försenas p.g.a. insjuknandet, påförs inte inkomstregistrets förseningsavgift år 2020.

Var och en av inkomstregistrets informationsanvändare informerar separat om sina eventuella påföljdsavgifter.

Hela personalen distansarbetar på grund av coronaviruset, ska detta anmälas till inkomstregistret?

Distansarbete anmäls inte till inkomstregistret.

Hur anmäls arbetstagarnas permittering till inkomstregistret?

Om arbetstagaren är permitterad på heltid anmäls permitteringen till inkomstregistret som oavlönad frånvaro. Som orsak till oavlönad frånvaro anmäls "permittering" (kod 16).

Exempel:

Inkomsttagaren är permitterad på heltid fr.o.m. 1.4 och vid tidpunkten för anmälan är det känt att permitteringen fortsätter fram till den 15.5.

Frånvaro:

Startdatum för anmälningsperioden för frånvaron: 1.4.2020

Slutdatum för anmälningsperioden för frånvaron: 15.5.2020

Oavlönad frånvaro:

Startdatum: 1.4.2020

Slutdatum: 15.5.2020

Orsak till frånvaro: Permittering (kod 16)