Så här anmäler du uppgifter om frånvaro och atypiska anställningar

Tidpunkt:
24.4.2024 10:00 - 11:30
Plats:
Teams-möte

Utbildningen är avsedd för arbetsgivare och andra som anmäler löneuppgifter till inkomstregistret.

Under utbildningen ger vi information om

  • hur du anmäler frånvarouppgifter till inkomstregistret
  • hur atypiska anställningar inverkar på anmälningen
  • hur FPA, arbetslöshetskassorna och olycksfallsförsäkringsbolagen använder frånvarouppgifter i arbetet med avgöranden.

Dessutom går vi igenom

  • hur du gör en FPA-ansökan i samband med anmälningen
  • vilka förmåner du kan ansöka om och när
  • vilka uppgifter du behöver
  • hur du anmäler att frånvaron fortsätter
  • hur du kan korrigera uppgifter.

Utbildningen ordnas i samarbete med FPA, Olycksfallsförsäkringscentralen och arbetslöshetskassorna.

I samband med anmälan kan du ställa förhandsfrågor om evenemangets tema.

Anmäl dig till evenemanget (på finska)

Sakkunniga besvarar frågor under evenemanget. Du kan ställa frågor via chatten.

När du har anmält dig får du en deltagarlänk i din e-post. Evenemanget ordnas som ett Microsoft Teams-möte. Evenemanget är gratis.

Evenemanget ordnas på finska, materialet från evenemanget publiceras på finska på webbplatsen inkomstregistret.fi.

Evenemanget kommer att spelas in och inspelningen kommer att vara tillgänglig i två veckor. 

Välkommen med!

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2024