Du har loggat ut från inkomstregistrets e-tjänst

Gå till förstasidan för inkomstregistret.fi

Om du använder tjänsten Palkka.fi för löneberäkning, behöver du inte anmäla uppgifter separat till inkomstregistret. Palkka.fi är ett avgiftsfritt löneberäkningsprogram som är lätt att använda och speciellt avsett för småföretag, föreningar och hushåll.

Användningen av Katso-tjänsten upphör

Användningen av Katso-tjänsten upphör 31.8.2021. Byt från Katso-fullmakter till Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer: Övergå från Katso-tjänsten till tjänsten Suomi.fi