Bokföringsbyrå eller en annan som uträttar ärenden för någon annan: så här ger du fullmakt

Om du uträttar ärenden för en annan person, ett företag eller ett samfund i inkomstregistrets e-tjänst, behöver du fullmakt.

En ärendefullmakt (till exempel Anmäla löneuppgifter) fastställer vilka ärenden du kan uträtta i inkomstregistret för din kund. I regel ger en kund ditt företag ärendefullmakt utifrån FO-numret.

Vid behov kan du också begära ärendefullmakt av din kund. Fullmaktsbegäranden kan lämnas av anställda som har fått representantens fullmaktsrätt i ditt företag.

Du ska ge dina anställda representationsfullmakt för att de anställda ska kunna använda de ärendefullmakter som ditt företag har fått.

Om du vill att din anställd kan både använda ärendefullmakter och lämna fullmaktsbegäranden, ger du inte enbart representationsfullmakt utan även representantens fullmaktsrätt till den anställda.

Så här ger du fullmakt

1

Ge fullmakter inom bokföringsbyrån

De anställda behöver fullmakt att företräda bokföringsbyrån för att kunna agera med de fullmakter som kunderna har givit.

Du kan ge fullmakterna, om du till exempel är verkställande direktören för bokföringsbyrån eller person med firmateckningsrätt.

I tjänsten Suomi.fi kan du kontrollera vem kan ge fullmakter på företagets vägnar

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter:

  • Du väljer Företagets fullmakter och den bokföringsbyrå för vilken du ger fullmakt.
  • Du ger den anställda representationsfullmakt.
  • Samtidigt väljer du också de ärendefullmakter som den anställda behöver för att uträtta kundernas ärenden (till exempel fullmakten Anmäla löneuppgifter).
  • Om du vill begränsa vilka kunders uppgifter varje anställd ser i inkomstregistrets e-tjänst, anger du ett eller flera kundnummer som identifierare för representationsfullmakten. Läs mer om de fullmaktens specifikation som används i inkomstregistret.

Anvisning i Suomi.fi: Exempel på organisatoriska fullmakter

2

Uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst

Nu kan dina anställda uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst för de kundföretag som har givit bokföringsbyrån ärendefullmakter att uträtta ärenden i inkomstregistret.

Läs mer om befullmäktigande i inkomstregistret

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter att loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag" eller "Uträtta ärenden för någon annan", beroende på huruvida du sköter ett företags eller en persons inkomstregisterärenden.

3

Begär ärendefullmakter om de saknas

Du kan begära ärendefullmakter av dina kunder i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi.

För detta syfte behöver du representantens fullmaktsrätt. På Suomi.fi kan den till exempel ges av bokföringsbyråns verkställande direktör eller person med firmateckningsrätt.

Kontrollera vilka fullmakter du behöver.

När du har fått representantens fullmaktsrätt, gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och bokföringsbyrån.
  • Sedan väljer du "Begär fullmakter" och fyller i uppgifterna om kunden och de ärendefullmakter som du begär.
  • Skicka begäran.

Anvisning i Suomi.fi: Så här en organisation ber om fullmakter

 •  

 

4

Be kunden godkänna fullmaktsbegäran

Så här gör du när kunden har personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort

Be kunden logga in i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi och godkänna fullmaktsbegäran där.

Observera att kundföretagets firmateckningsregel inverkar på vem som ska godkänna fullmaktsbegäran.

Anvisning i Suomi.fi: Att godkänna begäran om fullmakt som organisation

Anvisning i Suomi.fi: Att godkänna begäran om fullmakt som person

Så här gör du när kunden inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg

Be kunden besöka en skattebyrå och tar med sig pass, fotoförsett identitetskort, körkort eller annan identitetshandling med foto.

Det måste alltid gå att identifiera personen på fotot. Kunden kan godkänna en begäran om fullmakt på skattebyrån genom att besöka den personligen.

Om en person besöker skattebyrån för att godkänna en begäran om fullmakt på delägarnas vägnar ska hen dessutom ta med sig

 • en fullmakt som delägarna undertecknat och av vilken firmateckningsrätten på delägarnas vägnar framgår (fullmakten får vara högst 6 månader gammal)
 • kopior av pass eller fotoförsedda identitetskort för alla de delägare som inte är på plats på skattebyrån men har undertecknat fullmakten
 • en kopia av delägarförteckningen i bouppteckningen, om det är fråga om ett dödsbo med FO-nummer.

Skattebyråernas kontaktuppgifter

5

Du kan sköta fullmaktsgivarens inkomstregisterärenden elektroniskt

När din begäran om fullmakt är godkänd ser du den giltiga fullmakten i fullmaktstjänsten Suomi.fi.

Nu kan du logga in i inkomstregistrets e-tjänst för att uträtta kundens inkomstregisterärenden.

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023