CSN:2021/12

Har getts
28.4.2021
Diarienummer
VH/8460/02.05.04/2020
Mervärdesskatt, Måltidstjänster för studerande, Direkt tillämpning av, mervärdesskattedirektivet

A Ab:s verksamhet omfattade bland annat försäljning av måltidstjänster. En del av A Ab:s måltidstjänster riktade sig till studerande. Dessa tjänster såldes i regel för måltider i läroinrättningar som drevs av aktörer som ordnar lagstadgad momsfri utbildning. A Ab sålde också i viss mån måltidstjänster direkt till utbildningsdeltagarna. A Ab hade inte själv tillstånd att ordna utbildning och A Ab bedrev inte för övrigt heller verksamhet med stöd av lagstiftningen om utbildning.

Enligt artikel 132.1 i) i mervärdesskattedirektivet är tjänster med nära anknytning till undervisning undantagna från skatteplikten endast när tjänsterna utförs av offentligrättsliga organ med detta syfte eller av andra organ som av medlemsstaten i fråga är erkända som organ med liknande syften. Eftersom A Ab inte säljer undervisningstjänster kan bolaget inte betraktas som ett sådant organ. Under dessa omständigheter kunde artikel 132.1 1) i mervärdesskattedirektivet i det hänseendet betraktas som ovillkorlig och klar, och den kunde tillämpas direkt vid avgörandet av momsbehandlingen av bolagets måltidstjänster till studerande. Då de förutsättningar som fastställts om undantagande av momsplikten i artikel 132.1 i) i mervärdesskattedirektivet inte uppfylldes i fråga om A Ab:s måltidstjänster till studerande kunde tjänsterna inte heller betraktas som momsfria på basis av 39 § 3 mom. i mervärdesskattelagen. A Ab skulle därmed behandla försäljningen av måltidstjänster till studerande som momspliktig verksamhet som berättigar till momsavdrag.

Förhandsavgörande för tiden 28.4.2021–31.12.2022.

Artikel 132.1 i) i mervärdesskattedirektivet
EUD:s dom i målen C-319/12 (MDDP sp. z o o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa), C-434/05 (Horizon College) och C-699/15 (Brockenhurst College)

(Ej lagakraftv.)