CSN:2020/27

Har getts
28.8.2020
Diarienummer
VH/4443/02.05.04/2020
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Partiell delning, Koncernbidrag,

Enligt ansökan hade A Ab vid en delning som genomfördes mitt under räkenskapsperioden som gick ut 31.12.2020 överfört en del av sin affärsverksamhet till B Ab. I arrangemanget hade dotterbolaget C Ab, som A Ab hade ägt i sin helhet under flera år, övergått till B Ab som dotterbolag. Enligt Skatteförvaltningens tidigare förhandsavgörande till A Ab tillämpades på A Ab:s delning bestämmelserna om partiell delning i 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. A Ab:s, B Ab:s och C Ab:s räkenskapsperiod var ett kalenderår.

Centralskattenämnden konstaterade att kontinuitetsprincipen ska tillämpas på partiell delning i beskattningen. När dotterbolaget C Ab i det överlåtande A Ab genom ett arrangemang som skulle betraktas som partiell delning enligt 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet hade blivit B Ab:s dotterbolag, uppstod ett sådant koncernhållande enligt 3 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen som före den partiella delningen hade gällt mellan det delade A Ab och C Ab och som efter den partiella delningen gällde mellan det övertagande B Ab och C Ab. Centralskattenämnden ansåg således att C Ab under de omständigheter som beskrivs i ansökan kan ge B Ab koncernbidrag enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen för skatteåret 2020 om båda bolagen uppfyller de övriga villkoren i lagen om koncernbidrag vid beskattningen. Förhandsavgörande för skatteåret 2020.

52 c § och 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
2 §, 3 § och 7 § 1 punkten i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

HFD 21.12.2020 L H1061 årsboken (ingen ändring)