CSN:2019/64

Har getts
19.12.2019
Diarienummer
VH/3683/02.05.04/2019
Beskattning av personlig inkomst, Dividendutdelning in natura, Överlåtelseskatt

X ägde aktier i A Abp. A Abp avstod från sitt ägande av aktier i B Abp genom att dela ut aktier i B Abp som dividend till sina aktieägare. A Abp hade betalat och deklarerat överlåtelseskatten för den dividend som utdelats i form av aktier för sina aktieägare.

Eftersom A AbP hade för X betalat den skatt som uppkommit p.g.a. överlåtelse av värdepapper och som tillhört X, ansåg Centralskattenämnden att under de omständigheter som beskrivits i ansökan erhöll sökanden kapitalinkomst som utgjorde annan inkomst som kan anses ha influtit av egendom i enligthet med 32 § i inkomstskattelagen.

Förhandsavgörande för skatteår 2019.

Inkomstskattelagen 29 § och 32 §
Lagen om överlåtelseskatt 15 § 1 mom.

HFD 25.11.2020 L 4278 årsboken (upphävt)