Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

CSN:2018/18

Har getts
16.3.2018
Diarienummer
A6/8210/2018
Mervärdesskatt, Skatt att betala, Skattesats, Motionstjänst

Ärendet gäller tillämpligheten av MVL 85 a § 1 mom. 3 punkten på tillhandahållandet av olika tjänster. När man avgör huruvida den sålda tjänsten är en tjänst som möjliggör motion eller undervisning, ska hänsyn tas till innehållet i motionsgrenen eller motionsformen som utövas samt under vilka förhållanden tjänsten förverkligas. Vid bedömningen ska hänsyn tas till omfattningen och karaktären av undervisningen och handledningen i tjänsten som säljs samt betydelsen av dessa för köparen. Med andra ord gällde det att avgöra huruvida de tjänster som beskrivs i ansökan kunde anses i första hand som tjänster som möjliggör utövande av motion.

När den sökande sålde handledd träning på gym eller i simbassänger för utvecklingsstörda, överviktiga samt personer med nedsatt funktions- och rörelseförmåga, var det fråga om att möjliggöra motion i grupp. Eftersom handledningens omfattning var en begränsad och nödvändig vägledning och övervakning av grunderna, var det fråga om tjänst som möjliggör utövande av idrott enligt 85 a § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen.

När den sökande sålde handledda stolgymnastiktimmar, balans- och styrketräning samt XXL-gymnastiktimmar, var det fråga om att möjliggöra motion i grupp. Eftersom handledningens omfattning var en begränsad och nödvändig vägledning och övervakning av grunderna, var det fråga om tjänst som möjliggör utövande av idrott enligt 85 a § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen.

Den sökande sålde kurser avsedda för seniorer. Kurserna omfattade motions- och kostrådgivning. I kurserna ingick två personliga möten och fem möten i små grupper med handledaren. Det centrala innehållet i kursen omfattade handledning, rådgivning och motivering av kunderna. Denna handledning skulle med tanke på dess innehåll och omfattning betraktas som det huvudsakliga innehållet i tjänsten. På försäljning av kursen kunde inte tillämpas den reducerade skattesats som avses i mervärdesskattelagen 85 a § 1 mom. 3 punkten.

Den sökande sålde vattenäventyrstimmar för barn och vattenmotionstimmar för barn med psykiskt funktionshinder eller hörselskada. Barnens vattenäventyrstimme bestod av olika uppgifter, teknikbanor, övningar i anslutning till livräddning och konstsim. I vattenmotionen för barn med psykiskt funktionshinder eller hörselskada var det fråga om att utveckla färdigheterna i simning och vattenmotion i trygga förhållanden med hänsyn till graden av funktionsnedsättning. Eftersom det gällde möjliggörande av motion i grupp, var det fråga om tjänst som möjliggör utövande av idrott enligt 85 a § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för perioden 16.3.2018–31.12.2019.
Mervärdesskattelagen 1, 84 §, 85 a §, 190 a §

Omröstning 6-2

Lagakraftvunnet